Panevėžio Nevėžio RK

Daugiau
Panevėžio Rotary klubo NEVĖŽIS  kūrimosi pradžią reiktų laikyti  2003 spalio 9 d.
kai vienuolika įvairių profesijų miesto žmonių nutarė įkurtį trečią rotary klubą mieste. Juridinių asmenų registre klubas įregistruotas 2004-02-12.

- KLUBO INAUGURACIJOS šventė įvyko 2006-12-02 Juozo Miltinio Dramos teatre.

- Klubo krikštatėviai: Danijos klubas Sct.Jorgens, prezidentas B.K. Jensen, elect.prezidentas G.Schuter ir Panevėžio rotary klubas.

- Prezidentai:
J.Bečelis            (2006-2007)
E.Žvybas           (2007-2008)
V.Kazakevičius  (2008-2009)
V.Smilgienė       (2009-2010)
B.Sadula            (2010-2011)
A.Sabalys          (2011-2012)
A.Gedeikis         (2012-2013)
S.Gailiūnas       (2013-2014)
A. Tumas          (2014-2015)
V.Leipus            (2016-2016)
J.Narbutas        (2016-2017)
R.Samuolis       (2017-2018)
G Drobužas       (2018-2019)
V.Matuzas          (2019-2020)
Klubas aktyviai bendrauja tarpusavyje pasidalindamas atskirų klubo narių patirtimi ir pasiekimais. Pagrindine klubo labadaringos veiklos kryptimi pasirinkta parama gabiam, talentingam jaunimui, kuris dėl lėšų stygiaus negali atsiskleisti.  Buvo remiami jauni muzikos talentai, padėta išleisti jaunų žmonių prozos ir poezijos knygutes. Kartu vykdomi socialiniai projektai, padedantys sunkiai sergantiems žmonėms isigyti reikalingą medicininę įrangą, suteikima pagalba daugiavaikėms šeimoms. Klubas palaiko ryšius su Amerikos Klyvlendo rotary klubu, vykdomas testinis bendras projektas skirtas jaunimo pilietinio aktyvumo ugdymui. Išskirtine veiklos kryptimi laikytina bendras trijų Panevėžio klubų ir Norvegijos rotary klubų bendravimas ir didelės apimties socialinių projektų vykdymas. Sudarytas Lietuvos Norvegijos rotary komitetas ir nuo 2001  aptariama veiklos kryptys ir sistemingai globojami vaikų, neįgaliųjų globos namai, daugiavaikės šeimos perkant jiems įvairią įrangą, užimtumo priemones, būtinus buities reikmenis, finansuojant laisvalaikio sąnaudas.                                   
 
 

Susitikimai

Kavinė LaFa
Kiekvieną pirmadienį, 12.00
Klaipėdos g. 79C, Panevėžys