Šiaulių RK

Šiaulių ROTARY klubas Įkurtas 1938 04 06.
Daugiau
Šiuo metu esame vienas didžiausių Lietuvos Rotary klubų savo narių skaičiumi. Mūsų klube susisiekia ir viena kitą papildo istorinės tradicijos ir moderni dabartis: kiekvienais metais klubą papildo nauji nariai, kurių energingumas, geranoriškumas, pareigingumas, noras aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje įgyvendinant Rotary principus leidžia siekti, kad aplinkinis pasaulis būtų laimingesnis, geresnis, sveikesnis ir taikesnis.

Naujienos

Vakarinis Šiaulių RK susirinkimas

Įvyko pirmasis vakarinis Šiaulių RK susirinkimas
2018-07-16

Šiaulių Rotary klubo Himno premjera įvyko dramos teatre

2017-05-22 Šiaulių Rotary klubo nariai pirmą kartą giedojo Klubo Himną.
2017-05-26

Susitikimai

Chaimo Frenkelio vila
Kiekvieną pirmadienį, 12:00.
Vilniaus g. 74, LT-76283 Šiauliai
Susirinkimo pradžia - 12:00. Susirinkimas trunka iki 13:00.