Šiaulių Rotary klubas "Harmonija"

Šiaulių Rotary klubas „Harmonija“ – ketvirtasis Rotary klubas Šiauliuose ir 43-iasis – Lietuvoje. Klubo vardas kilęs iš graikų kalbos žodžio harmonija, reiškiančio santarvę, taiką, derinį, skirtingų dalių pusiausvyrą. Tai – tarptautinis mišrus klubas, kurio veikloje dalyvauja 35 energingi ir klubo veiklai atsidavę nariai iš Lietuvos ir užsienio, puikūs savo srities specialistai, įvairių profesijų atstovai. Klubo steigimo iniciatorės – buvusios Šiaulių Auksinio Rato Rotaract narės, vadovaujamos aktyvaus Šiaulių Rotary klubo nario Valdemaro Makarevičiaus. RI pripažinimas – 2010 m. gruodžio 3 d. Klubo inauguracija – 2011 m. vasario 25 d. Krikštatėviai – Šiaulių Rotary klubas ir Klaipėdos Rotary klubas „Aditė“ Klubo garbės nariai – 2. Klubo prezidentai ir kiti svarbūs asmenys: 2010-2012 – Loreta Suodaitienė 2012-2013 – Vitalija Šimkienė 2013-2014 – Genovaitė Kačiuškienė 2014-2015 – Alma Klupšienė 2015-2016 – Nijolė Masiliūnienė 2016-2017 – Jurgita Jankauskienė 2017-2018 – Živilė Gaižauskienė 2018-2019 – Audronė Radavičienė 2014-018 m. – Dalia Liolytė, ROTARY INTERNATIONAL APYGARDOS 1462 Rotaract komiteto pirmininkė
Daugiau
Šiaulių Rotary klubas „Harmonija“
Klubo prioritetas. Visokeriopa parama silpnesniems ir pagalbos stokojantiems Šiaulių miesto ir regiono žmonėms.
Pagrindinės klubo veiklos kryptys iš esmės atitinka Rotary organizacijos keliamus principus, kuriuos  galima apibūdinti keliais aspektais.
 
Išplėtota labdaringa veikla, į pagalbą pasitelkiant neabejingus svetimam skausmui ir vargui Šiaulių miesto ir regiono žmones, Rotary, LIONS ir kt. klubų narius. Per gana trumpą klubo gyvavimą surengti 4 labdaringi kalėdiniai renginiai, kurių metu surinktos lėšos skirtos Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikos pacientams. Klubo iniciatyva įvyko 3 labdaringi Vienos pokyliai Šiauliuose, kurių dalyviai padėjo klubo garbės narės Larisos Dacenko su regėjimo grąžinimo operacija susijusioms reikmėms padengti, ženkliai prisidėjo prie aktyvaus jaunuolio, šiauliečio Kipro Kušleikos brangios insulino pompos įsigijimo, suteikė finansinę paramą Šiaulių universiteto Botanikos sodui, pasiryžusiam pirmajam Baltijos šalyse įkurti  specialią erdvę neįgaliems šio sodo lankytojams, tarp jų ir vaikams. Surinkta ir paaukota  per keliasdešimt tūkstančių litų.
 
Klubo labdaringa veikla ir mecenavimas. Tai – kasmetinės rugsėjo mėn. 1 d. neatlygintinos kraujo donorystės akcijos, finansinė ir kitokia parama Šiaulių globos namams „Šaltinis“, Šiaulių rajono Drąsučių pagrindinei mokyklai, Šiaulių universiteto bibliotekai, perspektyviai šiaulietei akordeonistei Eglei Bartkevičiūtei, Šiaulių „Aušros“ muziejui, nuolatinė pagalba Žagarės specialiajai mokyklai-internatui, kasmet nominuojamam savanoriškiausiam (tarptautiškiausiam) Šiaulių universiteto studentui, sunkiai besiverčiančiai pareigingai motinai Motinos dienos proga  ir kt. Paremta ar kitaip paaukota per kelis tūkstančius litų.
 
Jaunųjų rotariečių ugdymas. 2012 m. 4 klubo nariai aktyviai dalyvavo Rotary akademijos veikloje (projektą organizavo Šiaulių Auksinio Rato Rotaract klubas), klubas globoja ir yra Šiaulių Interact klubo krikštatėvis. Klubui tarpininkaujant, Vamdrup Rotary klubas (Danija) Šiaulių universiteto studentei Vaidai Grigaitytei nuo 2013 m. sausio 1 d. skyrė 2 metų stipendiją.
 
Bendradarbiavimas su kitais klubais ir tarptautinė veikla. Kartu su kitais Šiaulių Rotary klubais dalyvauta projekte „Gėrio pėdomis“ skautų vasaros stovyklai Telšiuose 2013 metais paremti, nuolat lankomasi kitų klubų (ne tik Šiaulių) labdaringose akcijose. Nuo pat klubo įsisteigimo bendradarbiaujama su Ogres Rotary klubu (Latvija), aktyviai dalyvaujama įvairiuose abiejų klubų renginiuose. 2012 m. užmegzti ryšiai su Rygos Dzintars Rotary klubu 2013 m. peraugo į bendrą Rygos Dzintars Rotary klubo koordinuojamą projektą  muzikos instrumentams įsigyti.
 
Bendravimas ir laisvalaikio pramogos. Svarbios yra klubo tradicijos, šventės, klubinis gyvenimas ir veikla – lankymasis klubo narių darbo vietose ar kuruojamose srityse., susitikimai su įdomiais pašnekovais, klubo svečių paskaitos, iš kurių norėtųsi paminėti VDU doc. Jolitą Vveinhardt, ŠU prof. Astą Klimienę, ŠU doc. Vaidotą Kanišauską, ŠLK doc. Dalių Vaičiulį, dr. Artašesą Gazarianą, juvelyrą Arūną Kleišmantą ir kt., aktyvus dalyvavimas kasmetinėse Rotariadose ir kt. Įspūdingai švenčiami ir klubo gimtadieniai, prezidentų rotacijos, kalėdinės šventės, jose dalyvaujant ir šeimos nariams. Daugelis šių ir kitų klubo gyvenimo akimirkų fiksuojama kasmetiniuose klubo metraščiuose.
 
Klubo aktyvios veiklos garantas – narių veržlumas, geranoriškumas, pareigingumas, noras aktyviai dalyvauti ir pagelbėti visur, kur tik įmanoma.
Ateities perspektyva – suaktyvinti projektinę veiklą, į ją įtraukiant partnerius iš Latvijos  ir iš Šiaulių Rotary klubų.
Dalia Liolytė, Genovaitė Kačiuškienė
 
 

Naujienos

Taisyklingos laikysenos programa pirmokams jau Šiauliuose

Šiaulių krašto Rotary klubai šį rudenį pradėjo Rotariadoje bendrystėje ir tarnystėje po viena saule, pristatydami bendrą idėją ir vieningą krašto projektą.
2019-09-27 | Paskelbė: giedre.brazlauskaite

Harmonija jūroje

Šiaulių Rotary klubo "Harmonija" tradiciškai energingai ir vis naujose Lietuvos ir ne tik vietose švenčia Prezidentų rotacijos šventę.
2019-08-22

Susitikimai

TURNĖ viešbutis restoranas
Pirmadienis, 18:00
Rūdės g. 9, Šiauliai