Tauragės RK

Per aštuoniolikos metų veiklos laikotarpį Tauragės Rotary klubas skaičiuoja begalę nuveiktų darbų. Žvelgiant į ateitį klubas ir toliau ketina didelį dėmesį skirti Tauragės regiono sporto ir turizmo vystymui, atkreipti dėmesį į miestui aktualias problemas, ieškoti jų sprendimo būdų, – tobulinant save, tobulinti pasaulį.
Daugiau
Tauragės Rotary klubas įkurtas 1995 m. gegužės 18 d. žinomo Tauragės verslininko, aktyvaus visuomenės veikėjo Antano Stankaus iniciatyva. Praėjus vieneriems metams nuo klubo įkūrimo pradžios, 1996 m. spalio 12 d., Tarptautinio Rotary atstovas iš Danijos Herning miesto rytų klubo, šviesaus atminimo rotarietis Carsten Leth, įteikė pripažinimo dokumentą ir šventinėje ceremonijoje įnauguravo Tauragės Rotary klubą. Įkūrimo dieną klubo sąrašuose buvo 27 nariai – broliai, iš jų net 5 iki šiol tebėra Tauragės Rotary klubo nariai, tai Antanas Stankus, Vaclovas Karbauskis, Ferdinandas Lebedžinskas, Juozas Kniukšta ir Sigitas Mičiulis. Tuo pačiu metu Tauragėje buvo įnauguruotas ir moterų Inner Wheel klubas. Nuo įkūrimo pradžios Tauragės Rotary klubo prezidentais buvo šie asmenys:
 1. Antanas Stankus                     1995-1997 m.
 2. Vaclovas Karbauskis               1997-1998 m.
 3. Eligijus Straukas                     1998-1999 m.
 4. Ferdinandas Lebedžinskas      1999-2000 m.
 5. Rimantas Dalinkevičius          2000-2001 m.
 6. Juozas Kniukšta                      2001-2002 m.
 7. Sigitas Mičiulis                        2002-2003 m.
 8. Vytautas Ivanauskas               2003-2004 m.
 9. Vytautas Kiminius                  2004-2005 m.
 10. Eugenijus Kriaučiūnas            2005-2006 m.
 11. Tomas Alijošius                       2006-2007 m.
 12. Valentinas Zinkevičius            2007-2008 m.
 13. Giedrius Stanevičius               2008-2009 m.
 14. Gintas Miškenis                      2009-2010 m.
 15. Kęstutis Kščenavičius             2010-2011 m.
 16. Jonas Dargevičius                   2011-2012 m.
 17. Vilmantas Liorančas               2012-2013 m.
 18. Antanas Venckus                    2013-2014 m.
 19. Albinas Černauskas               2014-2015 m.
 20. Artūras Vaičiulis                      2015-2016 m.
 21. Audrius Šimkevičius               2016-2017 m.
 22. Romualdas Stasytis               2017-2018 m.
 
Tauragės Rotary klubas, sudarytas iš aukštos reputacijos verslininkų ir savo srities profesionalų, laikydamasis ir skleisdamas Tarptautinio Rotary klubo idealus, vykdo humanitarinius projektus, ugdo ir skatina dorovinius profesinės veiklos pradus, tarptautinį tarpusavio supratimą, gerą valią, draugystę ir taiką. Kartą per savaitę kiekvieną pirmadienį organizuojami eiliniai Tauragės Rotary klubo narių susirinkimai. Klubo nariai nuolat aptaria vietos ir pasaulio informacinio pobūdžio klausimus, nagrinėja projektus, organizuoja humanitarines, švietėjiškas ir kultūrines programas, siūlo idėjas ir aptaria, kaip jas realizuoti. Tauragės Rotary klubas į dalykinius susitikimus kviečiasi vietos jaunimą, verslininkus, žiniasklaidos atstovus, kurių metu diskutuoja apie kylančias problemas, jų sprendimo būdus.
 
Tauragės Rotary klubas palaiko ir skatina tarptautinį bendradarbiavimą, įgyvendina projektus ne tik su kitais Lietuvos Rotary klubais, bet kartu ir su užsienio Rotary klubais. Per savo veiklos laikotarpį pagal Rotary jaunimo mainų programą Tauragės Rotary klubas suteikė galimybę trims moksleiviams pažinti pasaulį, kitas kultūras ir susirasti „tarptautinių“ draugų, studijuojant užsienyje: du jaunuoliai buvo išsiųsti į JAV Mičigano valstiją, viena mergina – į Daniją. Tuo pačiu, skatinant mainus, du moksleiviai buvo atvykę iš JAV į Tauragę: jie šiltai sutikti ir apgyvendinti rotariečių Vilmanto Liorančo ir Eligijaus Strauko namuose. Taip pat Tauragės Rotary klubas dalyvavo tarptautinėje mokymo programoje, kurios metu siuntė jaunus profesionalus stažuotis į užsienį (Olandiją).
Tauragės Rotary yra aktyviai įsijungęs į humanitarinių programų įgyvendinimo misiją. 1997 m. bendradarbiaujant su Anglijos Gloucester miestelio Rotary klubu, Tauragės ligoninei buvo nupirkta aukštos kokybės chirurginių medžiagų ir gelbėti žmonių gyvybes būtinų instrumentų. Bendradarbiaujant su Danijos Rotary klubu Tauragės ligoninei dovanotas greitosios pagalbos automobilis. 1998 m. prezidentaujant Eligijui Straukai buvo pradėtas vykdyti projektas, dalinai finansuojamas Tarptautinio Rotary fondo, kurio pasekoje 2001 m. Tauragės Šaltinio mokykloje įrengta vaikų su negalia fizinės reabilitacijos klasė. 2003 m. Tauragės ligoninėje Vaikų ligų skyriuje Rotary klubo narių iniciatyva mažiesiems ligoniukams įrengtas Vaikų poilsio ir žaidimų kambarys. Šiam kambariui įrengti klubas surinko daugiau kaip 6 tūkst. litų.
Per klubo veiklos laikotarpį Tauragės rotariečiai įsteigė kasmetines pažangos stipendijas labiausiai nusipelniusiems, padariusiems didžiausią pažangą įvairiose veiklose Pagėgių ir Tauragės „Šaltinėlio“ vaikų globos namų auklėtiniams. Taip pat materialiai parėmė ne vieną sunkiai gyvenančią šeimą: 2006 m. socialiai remtinoms šeimoms dovanota buitinė technika. Kartu su Jurbarko Rotary klubu buvo įsigyta rūbų siunta už daugiau kaip 4 tūkst. litų, kuri padovanota senelių namams.
Tauragės rotariečiai nuolat remia meno, kultūros ir sporto veiklas, skatina perspektyvų jaunimą tobulėti, siekti užsibrėžtų tikslų. Kiekvienais metais suteikiama finansinė pagalba virš dešimčiai jaunų žmonių. Tauragės Rotary klubo vidinių projektų įgyvendinimui entuziastingai gelbsti Tauragės Inner Wheel klubo moterys.
Tauragės Rotary taip pat skatina turizmą, rūpinasi Tauragės miesto įvaizdžiu ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulinėje arenoje, stengiasi užmegzti ir plėtoti draugiškus santykius su kitų šalių Rotary klubais ir gyventojais. 2007 m. Tauragės jubiliejaus 500 metų proga Tauragės Rotary klubas padovanojo paminklinį granito akmenį ant kurio iškaltas Tauragės simbolis – Tauro ragas. Tauragės „puntuku“ vadinamas įspūdingas akmuo šiuo metu puošia upės Jūros krantinę, džiugina miesto gyventojus ir svečius. Rotariečiai Antanas Venckus ir Edmundas Abromas labiausiai prisidėjo organizuojant sudėtingus milžiniško akmens pastatymo darbus.
Vienas iš svarbiausių ir daugiausiai lėšų kainavęs Tauragės Rotary projektas – autentiško Tauragės konvencijos paminklo atstatymas. Staiginės kaime (Tauragės r.), Rotary klubo pastangomis, atstatytas per karą sugriautas kubo formos paminklas, skirtas Tauragės konvencijai atminti. 23 tonas sveriantį granitą Rotary nariai pirko Prancūzijoje. Kubą vaizduojantis paminklas stovi ant keturių po 200 kg sveriančių rutulių, simbolizuojančių patrankos sviedinius. Ant naujojo paminklo iškalti tokie užrašai, kokie buvo ant originalaus paminklo, – rusų ir vokiečių kalbomis. Ši konvencija – vienintelis istorinis įvykis, išgarsinęs Tauragės vardą Europos istorijoje.
Atstatyti paminklą, skirtą Tauragės konvencijai, Tauragės Rotary klubui prireikė keturių metų, – 2009 m. rotariečių iniciatyva surasti ir atkasti paminklo pamatai, metų pabaigoje atidengtas paminklo maketas, didžiausia darbų organizavimo našta teko Jonui Dargevičiui, Antanui Venckui ir Vilmantui Liorančui. Galiausiai, 2012 m. gruodį, minint 200-ąsias Tauragės konvencijos metines, po nesibaigiančių darbų virtinės, iškilmingoje šventėje paminklas buvo atidengtas, ceremonijoje dalyvavo svečiai iš Vokietijos, Danijos ir Rusijos. Atstatant paminklą buvo surinkta virš 150 tūkst. litų. Daugiausia lėšų šiam projektui skyrė Tauragės Rotary klubo nariai, virš 30 tūkst. litų surinkta iš rėmėjų – Tauragės gyventojų ir verslininkų. Per projekto vykdymo laikotarpį Tauragės Rotary klubas intensyviai bendradarbiavo su Vokietijos Rotary klubais, buvo išsiųsta apie 880 pranešimų apie šį projektą.
Pastatytą paminklą jau aplankė Raudonojo Kryžiaus Prezidentas, taip pat didžiausio tiražo Europoje vokiečių naujienų žurnalo Der Spiegel korespondentas. 2014 m. vasarą paminklą planuoja aplankyti 300 turistų grupė iš Vokietijos Veimaro miesto. Apie paminklo atstatymą Tauragės Rotary klubo nariai pranešė Konvencijos aktą pasirašiusio Prūsijos generolo giminėms, kurie gyvena JAV, Australijoje, Vokietijoje. Tikimasi, kad ateityje jie aplankys Tauragę. Tauragės Konvencijai skirtas paminklas skatina domėjimąsi miestu, garsina Tauragės vardą, formuoja visuomenės nuomonę apie Lietuvą, taip skleidžiama gera iniciatyva ir įvaizdis. Tauragės konvencijos paminklo atstatymo idėja ir jos įgyvendinimas paskatino turizmo ir infrastruktūros plėtrą Tauragėje. Šiuo metu miesto valdžia planuoja įgyvendinti turistinio maršruto projektą, praeinantį pro Konvencijos paminklą. Tauragės Rotary klubo Konvencijos paminklo atstatymo projektas neabejotinai gali būti laikomas, privačios iniciatyvos – Tauragės Rotary, ir Tauragės miesto valdžios, konstruktyvaus bendradarbiavimo pavyzdžiu. Ateityje prie paminklo Tauragės rotariečiai planuoja įrengti Tauragės konvencijai skirtą ekspoziciją.
 
Tauragės Rotary klubo nariai kultūros, sporto, aktyvaus laisvalaikio, propaguojant brolišką, turiningą bendravimą, puoselėtojai. Rotariečiai aktyviai dalyvauja rengiamose Rotariadose ir dažniausiai užima aukščiausias vietas, – būna pirmame dešimtuke. Nariai puikiai pasirodo krepšinio varžybose, taip pat sėkmė lydi lauko ir stalo teniso varžybose. Tauragės rotariečiai noriai plečia akiratį ir interesų ratą, stengiasi įsitraukti į įvairias socialines, humanitarines, tarptautines veiklas. Skatinant istorinį ir kultūrinį pažinimą, klubo nariai šventinį regalijų perdavimą kasmet organizuoja skirtinguose Lietuvos vietovėse, kartą buvo išvykę į Turkiją ir Švediją. 2012 m. su Tauragės vokiečių bičiulių draugija svečiuojantis Rydštate, Tauragės Rotary aplankė Darmštato Rotary klubą, vizito metu rotariečiai pristatė savo projektus. Taip pat kartą į metus Tauragės Rotary klubą aplanko apygardos valdytojai. Ypač Tauragės klubui svarbus nuoširdus ir betarpiškas rotariečių iš Vokietijos ir Danijos bendravimas bei pagalba.
 

Naujienos

UAB „Darbo turas“ vadovas Tomas Juodikis – atsisveikina su ROTARY klubo priezidento postu

Tarptautinės įdarbinimo agentūros UAB „Darbo turas“ direktorius Tomas Juodikis, išbandė savo jėgas už Tauragės ROTARY klubo prezidento vairo. 2018-ųjų metų birželį perėmęs naujas...
2019-07-16

Tauragės Rotary klubo projektas - Atpažink ir padėk

Mūsų šalyje per metus nusižudo apie tūkstantis žmonių. Jau dabar mes pirmaujame pagal šiuos skaičius ir vis skėsčiojam rankomis, o ką gi daryti, kad situacija gerėtų ne po truputį?...
2016-04-08

Susitikimai

Restoranas "BANGA"
17:30 val.
Kranto 3a, Tauragė