Vilniaus VRK

Vilniaus vidinio rato klubas šiuo metu vienija 24 aktyvias moteris. Dauguma jų – rotariečių žmonos ar jų šeimų narės. Klubas savo veiklą pradėjo 2001 metų kovo 20 dieną, o 2002 metų balandžio 5 dieną iš Londono centrinės būstinės buvo gautas tarptautinės registracijos sertifikatas. Savo veikloje klubas vadovaujasi “Inner Wheel International” organizacijos konstitucija. Klubas renkasi du kartus per mėnesį antradieniais 18 val. „Šekspyro“ viešbučio restorane. Jau beveik 10 metų viena pagrindinių klubo veiklų – pagalba Rumbonių kaimo vaikams, globojamiems ten įsikūrusių vienuolių. Be to, klubo narės į savo susitikimus kviečia įdomių pranešėjų, organizuoja išvykas, pažintines ekskursijas, o taip pat vykdo kitą labdaringą veiklą. 2019 metais gegužės 24-26d klubas kartu su kitais Lietuvos VR klubais pakvietė į Vilnių paviešėti šalių, esančių prie Baltijos jūros, vidinio rato klubų nares - įvyko konferencija "Bridging the Baltic Sea 2019".

Susitikimai

"Šekspyro" viešbučio restoranas.
Susitikimai kas antrą antradienį 18 valandą.
Bernardinų g.8/8, LT-01124 Vilnius.