Vilniaus Pilies RAC

Vilniaus Pilies RAC įkurtas 2012 m., įnauguruotas 2013 m. balandžio 19 d. Mūsų tikslas- siekti asmeninio tobulėjimo puoselėjant Vilniaus miesto bendruomenę ir aplinką. Teikti paramą talentingam jaunimui siekiant padėti atrasti ir vystyti turimus gabumus bei rūpintis jo socialine gerove. Įtraukti jaunus žmones į visuomeninį gyvenimą, skatinti juos siekti savo užsibrėžtų tikslų bei atrasti savo gyvenimo kelią. Įgyvendinti visuomenei svarbius projektus pasitelkiant Rotary ir Rotaract klubuose susibūrusius bendraminčius
Daugiau
Klubo prezidentas – Edvinas Vosylius.
Klubo sekretorė - Paulina Kazlauskaitė.
Visais bendradarbiavimo pasiūlymų ar kitais klausimais kviečiame kreiptis telefonu +370 605 31 117 arba el. paštu vosyliusedvinas@gmail.com.