2015 04 13 svečias Rotary International 1462 apygardos busimasis (2015 – 2016) valdytojas Antanas Čepys