Biotechnologijos laboratorijos atidarymas Saulės gimnazijoje.