Prezidento Ričardo inauguracija ir Biržų RK dešimt metų jubiliejus

1 2