Biržų RK

Norvegų Sandefjord Ost RK ir Biržų RK Bendras paramos projektas.

2016-02-08 « Atgal
Nupirktos statybinės medžiagos Karitonų vaikų

šeimynai ,, PO angelo sparnu‘‘ namo apšildymui.

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę