Biržų RK

Jaunų sportininkų rėmimas.

2015-09-22 « Atgal
Biržų rotariečiai moksleiviui Andriui Šliuburiui, garsinančiam Biržus burlenčių sporte, nupirko naują burę, su kuria jis toliau sėkmingai dalyvauja varžybose.

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę