Biržų RK

Muzikos mokyklos rėmimas.

2015-09-22 « Atgal
Biržų Rotary klubas mielai prisideda prie gabių Biržų Vl.Jakubėno vaikų muzikos mokyklos mokinių paskatinimo. Kartu su prof.Lampsatyte skiriame pinigų Palmyros premijai, kuri duodama geriausiai mokyklos konkurse pasirodžiusiems muzikantams, piešėjams, keramikams. Pirmais klubo gyvavimo metais suorganizuota taptautinė vaikų tapybos stovykla Biržuose. Dalyvavo vaikai iš Biržų, Kupiškio, Sandefjordo.
Sandefjord Ost RK ir Biržų RK skyrė pinigų vaikų muzikos mokyklos dailės skyriui molio degimo krosniai įsigyti, ko pasėkojė labai padaugėjo vaikų, lankančių keramikos būrelį. Tuo prisidėjome prie vaikų popamokinio užimtumo.

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę