Klaipėdos Aditės RK

Klubą papildė dvi naujos narės

2014-03-12 « Atgal
Ne kasmet į klubą priimami nauji nariai, todėl šios savaitės pimadienio susitikimas turėtų įsiminti kaip išskirtinis įvykis, nes į klubą buvo priimtos net dvi naujos narės Regina Kontrimienė ir Inesa Šilinskaitė.

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę