Klaipėdos Aditės RK

Klubas išsirinko garbės narį

Nijolės Požarskienės iniciatyva 1993 m. gegužės mėn. 7 d. įvyko moterų klubo ”Aditė” Steigiamasis susirinkimas. Šiandien tai jau 20 - ties metų istorija. Klubas augo, atkakliai dirbo ir siekė užsibrėžto tikslo – TAPTI ROTARY KLUBU.Dabar net sunku suvokti, kad prieš 20 metų įkurti Rotary klubą, kurio narės vien moterys, buvo tiesiog utopija, šventvagiška mintis. Buvo daug nepasitikėjimo, nepritarimo, netikėjimo, kad pavyks pasiekti užsibrėžtą tikslą. Buvo prieštaravimų ir klubo viduje.Visi rūpesčiai gulė ant klubo steigimo sumanytojos, iniciatorės ir organizatorės Nijolės Požarskienės pečių. Bet Nijolė buvo atkakli.
 
Minint šią datą ir įvertindamas Nijolės nuopelnus Lietuvos Rotary judėjimui, klubas suteikė jai Klubo "Aditė" garbės nario vardą.

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę