Klaipėdos Aditės RK

Klubo Taryba posėdžiaus rugsėjo 1-ąją

2014-09-01 « Atgal
Rugsėjo 1-ąją, mokalo ir žinių dieną, šaukiamas pirmasis 2014-2015 Rotary metų klubo tarybos darbinis posėdis.
Posėdžio darbotvarkė:
1. Klubo biudžeto plano 2014-2015 metams pristatymas. Pasisako prezidentė.
2. Klubo veiklos plano 2014-2015 metams pristatymas. Pasisako prezidentė.
3. Pasiruošimas Rotary konferencijai ir rotariadai. Pasisako prezidentė.
4. Dalyvavimas jubiliejiniuose Šilutės ir Plungės RK renginiuose. Pasisako prezidentė.
5. Pasiruošimas klubo narių delegavimui į europos moterų Rotary renginį Amsterdame. Pasisako sesė Džuljeta.
6. Aktualūs finansiniai klausimai:
   6.1. Dėl mokesčių mokėjimo tvarkos. Pasisako iždininkė.
   6.2. Dėl lėšų pervedimo į LA Rotary fondą. Pasisako prezidentė.
   6.3. Dėl lėšų skyrimo už "Aditės" klubo puslapių administravimą LR svetainėje. Pasisako prezidentė.
   6.4. Dėl paramos "Moterų linijai" eigos. Pasisako prezidentė.
7. Supažindinimas su Prezidentinių pietų nutarimais. Pasisako prezidentė.
8. Kiti klausimai.
Posėdžio pradžia 17.30, OLD PORT konferencijų salėje.

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę