Lapių globos namų auklėtiniai brolio Kęstučio iniciatyva lankosi Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje