RK „Concordia 1826“. Akademikas Jurgis Brėdikis: Kitokiu žvilgsniu...