St. Šimkaus konservetorijos džiazo vakaras Klaipėdos Rotary klubams