Klaipėdos Concordia 1826 RK

Aukso Vėtrungė'2015 skirta a.a. Gediminui Pranckūnui

2016-02-25 « Atgal
Šių metų vasario 25 dieną visi Klaipėdos krašto Rotary klubai minėjo 111-ąsias Rotary metines. Klaipėdos miesto koncertų salėje šia proga vyko iškilmingas renginys, kuriame dalyvavo ir Apskrities valdytojas Antanas Čepys. Padėkos raštais buvo apdovanoti būrys aktyviausių krašto rotariečių, vyko įsimintinas koncertas, kurį surengė rotariečių remiami meno kolektyvai bei atskiri atlikėjai.
 
Čia įvyko ir dar vienas ypač jaudinantis kultūrinis akcentas. Klaipėdos Rotary bendruomenė mieste puoselėja naujas tradicijas: du klubai – „Concordia 1826“ ir „Karalienė Luizė“ yra įsteigę apdovanojimus „Vėtrungė“, kuriuos jau treti metai skiria žmonėms, į miestą atpučiantiems naujų kultūrinio gyvenimo vėjų.
 
Pernai naujų vėjų „Vėtrungė“ teko sesei, Klaipėdos „Senamiesčio“ Rotary klubo narei, socialinės įmonės „Regseda“, kurioje dirba regos ir klausos negalę turintys žmonės, direktorei Kristinai Zibalienei, prikėlusiai minėtą įstaigą iš bankrotų ir suteikusiai žmonėms darbo bei duonos kąsnį.
Užpernai rotariečių iniciatyva įsteigti nauji „Vėtrungės“ – naujų vėjų ženklai – už inovacijas bet kurioje profesinėje veikloje, atiteko kultūrininkams: Klaipėdos Kultūrų komunikacijų centro direktoriui, menotyrininkui Ignui Kazakevičiui ir Ievos Simonaitytės bibliotekos direktoriui, rašytojui Juozui Šikšneliui.
 
Ženklus sukūrė dailininkas Vidas Bizauskas, o aukso jiems paaukojo rotariečiai, šiam tikslui išlydę ne vieną asmeninį aukso papuošalą.
 
O tokių papuošalų aukojimo bendruomenės tikslams tradicija turi gilias savo istorijos šaknis. Yra liudijama, kad Napoleonui Bonapartui eskaluojant karo politiką 1803 – 1815 metais Prūsijos aukštuomenė rinko lėšas karui su Prancūzija finansuoti. Pasiturinčios šeimos atnešdavo karaliaus juvelyrams savo auksinius papuošalus, o manais gaudavo savo auksinių dirbinių kopijas, išlietas iš paprasto metalo. Dažnai tokie papuošalai turėdavo išgraviruotus žodžius –  ‘Gold gab ich für Eisen’ („Išmainiau auksą į metalą“). Ši istorija ir įkvėpė rotariečius paieškoti geros valios žmonių, galinčių paaukoti tai, ką turi geriausio kitų žmonių labui.
 
Žodžiai „paaukoti, ką turi geriausio“ šį kartą skambėjo ypatingai jautriai. Nes šiandien žmogaus, kuriam rotariečiai skyrė „Vėtrungę“ už 2015 metų darbus, jau nebėra tarp mūsų.
 
Už begalinį tikėjimą TEATRO  ateitimi,
už nepailstamą tikėjimą TEATRO magija,
už naujus vėjus scenos techninėse galimybėse, bet kartu ir už suvokimą,  kad TEATRAS - tai daugiau nei naujas pastatas. TEATRAS – tai žmonės, tai naujų vėjų lopšys „Vėtrungė - 2015“ buvo paskirta aktoriui, režisieriui ir buvusiam Klaipėdos dramos teatro direktoriui a.a. Gediminui Pranckūnui.
 
Klaipėdos Rotary klubų „Karalienė Luizė“ ir „Concordia 1826“ prezidentai sesė Jolanta Braukylienė ir brolis Darius Butvydas „Vėtrungės“ apdovanojimą šio iškilmingo renginio metu įteikė velionio našlei Virginijai Pranckūnienei. Geri darbai miesto visuomenei neturi senaties termino ir visam laikui išlieka mūsų visų atmintyje.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę