Klaipėdos Concordia 1826 RK

Brolis Arūnas Burkšas - Lietuvos Rotary Apygardos Valdytojas 2019-2020 m.

2017-04-18 « Atgal
Klubo susirinkimo metu brolis Arūnas Burkšas gausiais aplodismentais buvo pasveikintas tapęs Lietuvos Rotary Apygardos Valdytoju 2019-2020 metų periodui.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę