Klaipėdos Concordia 1826 RK

Kasmetinis Rotary klubų meno kūrinių aukcionas ir koncertas

2014-12-04 « Atgal
2014 12 04 d. mūsų klubo vardu teko sudalyvauti Vilniaus senamiesčio Rotary klubo kasmetiniame meno kūrinių aukcione ir koncerte, kurio metu surinktos lėšos yra skiriamos klubo labdaros projektams finansuoti. Renginys pavyko puikiai. Į jį suvažiavo daug brolių ir sesių klubiečių iš skirtingų miestų (tame tarpe net iš 3 Klaipėdos klubų).
 
Trumpai apie patį renginį. Renginys buvo sudarytas iš trijų dalių. Pirmoje dalyje klausėmės Martyno Levickio pasirodymą (pridedu foto). Jeigu neteko klausytis šio Talento pasirodymo, tai tikrai rekomenduoju, nes paliko labai gerą įspūdį. Antroji dalis buvo skirta aukcionui. Susidariau įspūdį, kad dalis paveikslų buvo parduoti už mažesnę vertę nei tikėtasi. Kadangi VŽ vyr. redaktorius Barysas aukcionui dirigavo puikiai, tai jiems vis dėlto pavyko surinkti apie 9.000-10.000 Lt už parduotus paveikslus. Trečioji neformali dalis prie taurės vyno. Susipažinau su keliais klubų atstovais ir pabandysiu pratęsti bendravimą. Manau, kad ateityje visus šiuos klubus galėsime kviesti ir į savo organizuojamus renginius.
 
Linkėjimai iš Vilniaus. Geros dienos!
 
Br. Andrius Petravičius
 
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę