Klaipėdos Concordia 1826 RK

Klaipėdos RK „Concordia 1826“ - Kalėdų dvasia ir ramybė su monsinjoru Visvaldu Kulboku

2016-12-26 « Atgal
2016 m. gruodžio 26 d. (pirmadienį, antrąją Kalėdų dieną), Klaipėdos RK „Concordia 1826“ surengė susitikimą su vienu iš Romos Katalikų bažnyčios Popiežiaus patarėjų monsinjoru Visvaldu Kulboku.
 
Monsinjoras Visvaldas Kulbokas gimė 1974 m. Klaipėdoje. Baigęs vidurinę mokyklą 1992 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją, o 1994 m. rudenį Telšių vyskupas Antanas Vaičius jį išsiuntė studijuoti į Romos „Švento Kryžiaus“ universitetą. 1999 metais monsinjoras Visvaldas Kulbokas šiame universitete įgijo teologijos licenciatą, o 2003 metais jam buvo suteiktas moralinės teologijos daktaro laipsnis. Jau 2002 metais jis buvo pakviestas studijuoti ir „Popiežiškoje bažnytinėje akademijoje“, kur ruošiami Šventojo Sosto diplomatai ir 2004 metais įgijo bažnytinės teisės licenciatą. 2003 metais monsinjoras Visvaldas Kulbokas tarnavo Čilės nunciatūroje, 2004-2007 metais Libano nunciatūroje bei 2007-2009 metais Nyderlandų nunciatūroje ėjo sekretoriaus pareigas. Diplomatinio korpuso sprendimu 2009-2012 metais buvo išsiųstas tarnauti į Maskvos nunciatūrą vėl gi sekretoriaus pareigomis, o nuo 2012 metų iki šiol tarnauja Vatikane, valstybės sekretoriato ryšiams su valstybėmis sekcijoje.
 
Susitikimo metu svečias pasidalino savo įžvalgomis tema „Švento sosto diplomatijos veikla šių dienų pasaulyje“. Kalėdų švenčių šurmuliui blėstant buvo prasminga išgirsti minčių iš paties Vatikano. Į susitikimą buvo pakviesti atvykti ir kitų RK broliai bei sesės su savo artimaisiais.
 
Klaipėdos RK „Concordia 1826“ iniciatyva yra simboliška palydėti praeinančius 2016 ir sutikti ateinančius 2017 metus Kalėdų dvasia ir ramybe, kurią mums savo Apaštališkuoju Palaiminimu suteikė garbus svečias.
 
 
RK „Concordia 1826“ info
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę