Klaipėdos Concordia 1826 RK

Klaipėdos Rotary klubas „Concordia 1826“ – jaunųjų lyderių ugdytojas

2016-11-30 « Atgal
Įgyvendinti šią idėją – skatinti jaunų žmonių lyderystės saviugdą – jau šeštus metus padeda Klaipėdos Rotary klubas „Concordia 1826“. Vienas ir klubo tikslų – ieškoti jaunų lyderių ir padėti jiems atsiskleisti, ugdant savo kompetencijas ir charakterį, sekant aukštų idealų pavyzdžiu. Klubas nuolat ieško jaunų žmonių, kuriuose įžvelgia lyderio požymius ir užsidegimą veikti ar keistis. Klaipėdos Rotary klubas „Concordia 1826“ jauniesiems lyderiams suteikia galimybę ugdyti savo gebėjimus, mokantis iš garsiausių pasaulio lyderių pranešimų. Nuo 2011 metų kiekvieną vasarą 10-20 lyderių sudaroma galimybė dalyvauti Pasaulinėje lyderystės konferencijoje („World Leadership Summit“) nemokamai arba apmokant pusę bilieto kainos. Klubas paramą skiria turintiems ribotas pajamas lyderiams (labdaros, nevyriausybinėms, savanorystės, visuomeninėms ir kitoms organizacijoms). Maždaug pusę galimos sumos skiria jaunimo lyderių ugdymui.  „Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad galime suteikti jiems tokią galimybę“ – teigė Klaipėdos Rotary klubo „Concordia 1826“ prezidentas Kęstutis Linkus.
 
Klaipėdos Rotary klubas „Concordia 1826“ narys Dovalandas Kušlikis mano, kad šiandien akivaizdžiai matyti, kaip keičiasi lyderio suvokimas. „Mes vis mažiau šnekam apie juos kaip apie tobulas, ryžtingas ir ambicingas asmenybes, bet daugiau kaip apie žmones, kurie puikiai bendrauja su savo komandos nariais,  sugeba juos suprasti, motyvuoti ir vesti tikslo link. Komanda tampa svarbiau už lyderį. Pasaulinėje lyderystės konferencijoje dalyvavau, nes priklausiau Rotaract klubui. Dalyvauju ir būdamas Rotary klubo narys, nes man tai yra puiki galimybė pasisemti šviežio požiūrio į šiandieninę nesavanaudišką lyderystę ir įkvėpimo. Tikiu, kad jauniems žmonėms tokios konferencijos padeda formuoti savo vertybinį pamatą, todėl džiaugiuosi, jog šiais metais dalyvavo toks gausus būrys Rotaract ir Interact klubų narių“ – neslėpė džiaugsmo D. Kušlikis.
 
2016 m. lapkričio 29 d. klubo posėdžio svečiais tapo būrys šių metų Pasaulinėje lyderystės konferencijoje dalyvavusių jauųjų lyderių. Jie nuoširdžiai padėkojo Klaipėdos Rotary klubui „Concordia 1826“ už tai, kad jiems buvo suteikta galimybė suvokti, kaip gali pasikeisti jų pačių gyvenimas. Rotary klubo „Concordia 1826“ palaikymas ir tikėjimas jaunųjų klausytojų ateitimi, jų siekiu kurti geresnį ir gražesnį pasaulį skatina veiklumą ir ugdytis taip dabar reikalingos lyderystės. Tokia klubo iniciatyva – puikus pavyzdys visai Rotary bendruomenei, galinčiai padėti jaunimui būti aktyviais visuomenės nariais, įgyta praktika ir užsidegimu padėti keistis ir kitiems, būsimiems lyderiams.
 
Jaunieji lyderiai dėkojo klubui bei šio projekto iniciatoriui br. Eduardui Bytautui, ir taip dalijosi savo įspūdžiais:
 
Klaipėdos „Senamiesčio“ Rotaract klubas – Audrius Knolis:
„Konferencijoje kalba žmonės, kurie dirbo gerai ir pasiekė tam tikras aukštumas vienoje ar kitoje srityje. Jaunam žmogui, kuris dar tik pradeda savo kelią, kiekvieną dieną iškyla vis naujų iššūkių. Tokia konferencija gali duoti atsakymus į daugelį neatsakytų ar dar net nesugalvotų klausimų. Tad apie konferencijos naudą net neverta diskutuoti. Kiekvienas joje ras vienokius ar kitokius svarbius ir suvokiamus atsakymus. Gal tik reikia nepamiršti: viską, ką pamatei, išgirdai ir suvokei – naudok tai savo gyvenime!“
 
Klaipėdos „Senamiesčio“ Rotaract klubas – Mindaugas Ramaška:
„Mes ir mūsų bendruomenė įgalina veikti, pakeisti visa tai, kas mums nepatinka ar reikalauja neatidėliotinų sprendimų. O svarbiausia yra tai, kad visa tai mes galime daryti tikslingai ir užtikrinti ilgalaikius rezultatus.“
 
Klaipėdos „Senamiesčio“ Rotaract klubas – Karolina Kočmarskytė:
„Lietuvoje daug kas mano, kad lyderiu gali būti tik politikoje ar versle. Tuo tarpu tie, kurie praveria Pasaulinės Lyderystės Konferencijos duris, greitai supranta, kad tai mitas, nes lyderiu gali būti daugelyje gyvenimo sričių. Iš tiesų konferencijoje dažnas yra pažadinamas iš rutinos, sugrąžinamas į tikrų vertybių kelią. Viešojoje erdvėje vengiama kalbėti apie moralumą, nuoširdumą, dvasingumą, o konferencijoje savo istorijomis, pavyzdžiais ir patarimais besidalinančios asmenybės to nebijo ir tai įkvepia, pakylėja. Labiausiai mane sužavėjo Bilas Haibelsas ir Melinda Geits. Klausydamasi jų aš supratau, kad viskas, ką žmogus turi – organizacija, šeima, asmeniniai santykiai – gali būti „sveiki“ jeigu jis pats yra toks. Tai tarsi veidrodinis atspindys. Kiekvienas iš mūsų esame vienodai linkę daryti tiek gėrį tiek blogį ir kiekvienas iš mūsų patiriame sunkumų, tačiau tik atsidūrę žemiausiame taške, galime kilti ir jaustis ramiai, nes taip turėjo būti. Jų dėka einame į priekį su didesniu ryžtu ir motyvacija. Nepaisant to, kaip viskas klostytis toliau, turime būti užtikrinti, kad einame teisingu keliu.“
 
Klaipėdos Interact klubo „Į žvaigždes“ prezidentas – Gvidas Jakavonis:
„Prieš vykdamas į konferenciją, buvau nusiteikęs labai optimistiškai. Geras vardas, aukšta kaina, palankūs atsiliepimai – atrodo, viskas turėtų būti gerai. Tačiau po konferencijos galiu drąsiai teigti – tai geriau nei gerai. Manau, kad nors kartą gyvenime čia privaloma sudalyvauti, pajausti, ką reiškia aplink tave vienoje salėje tiek motyvuotų žmonių, norinčių tobulėti. Esu nuoširdžiai patenkintas organizatorių kruopščiai atliktais namų darbais, kuomet jau po konferencijos gali atsiversti dalyvio knygą ir iš naujo prisiminti, kad sėdėdamas salėje pasižadėjai pasikeisti. Nuoširdžiai tikiuosi, kad visą gautą informaciją įsisavinsiu ir pradėsiu naudoti praktikoje – tiek  savo klubo veikloje, tiek  tolimesniame asmeniniame gyvenime“.
 
Klaipėdos Interact klubas „Į žvaigždes“ – Simas Stankus:
„Pirmą kartą apie Pasaulinės lyderystės konfereciją išgirdau praeitais metais ir nuo tada norėjau patirti, koks jausmas būti dalis šios konferencijos. Šiais metais, su Klaipėdos Rotary klubo „Concordia 1826“ pagalba man pavyko įgyvendinti vieną iš savo norų. Konferencija buvo tokia, kokios ir tikėjaus: informatyvi, naudinga, be galo įdomi. Be to, ši konferencija suteikė man šansą gan prasmingai apmąstyti savo savybes ir tai man leido dar geriau save pažinti. Ačiū už produktyviai praleistą laiką organizatoriams ir Rotary klubui „Concordia 1826“.
 
Klaipėdos „Senamiesčio“ Rotaract klubas – Paulius Žukauskas:
„Pirmą kartą konferencijoje dalyvavau dar 2013 metais. Matau, kaip stipriai patobulėjo organizatoriai ir savanoriai. Tai tarytum šviežias oro gurkšnis. Pasitaikius galimybei vėl dalyvavau ir labai tuo džiaugiuosi. Didelį įspūdį padarė pranešėjai, kurie buvo charizmatiški, stiprūs, lyderiai. Sektini pavyzdžiai. Iš kiekvieno pasiėmiau įdėjų. Įstrigo Džono Maksvelo žodžiai:  ,,Pirmasis lyderystės žingsnis – pradėk vertinti aplink esančius žmones“. Jūs fantastiški!“. 
 
Klaipėdos „Senamiesčio“ Rotaract klubas – Laura Ūselytė:
„Pasaulinėje lyderystės konferencijoje dalyvavau pirmą kartą ir nei kiek nenusivyliau. Tai buvo dvi dienos kupinos išminties, patirties dalinimosi, gilių įžvalgų ir sektinų lyderystės pavyzdžių. Visa tai pastiprino suvokimą, kad dora lyderystė yra mano gyvavimo tikslas, į kurį veda dvasiškumas ir nuolankumas. Tikiuosi neišauš diena, kai nustosiu tobulinti save, praktikuoti dorybes, lavinti intelektą, savikontrolę ir norą keisti pasaulį. Esu labai dėkinga tėvams, kurie padėjo manyje lyderystės pamatus. Neturėdami jokios formalios galios daryti pokyčių visuomenėje, jie savo doru pavyzdžiu, paprastumu, teisingumu ir nuolankumu ugdė mano charakterį. O kai netekau galimybės semtis išminties iš Mamos, leidausi į ieškoti kitų sektinų pavyzdžių. Šitą ir suteikia tokie renginiai kaip šį konferencija. Konferencijos pranešimai man patiko, nes visi buvo skirtingi ir skatinantys transformuoti save į tokius, kokie iš tikro esame, bet ne visada drįstame pasirodyti. Pranešimai skatino ugdyti kilnias, nesavanaudiškas svajones, nuolankumą ir suvokimą, kad kiekvienas iš mūsų galime kurti pasaulį tokį, kokį norime turėti. Suvokiu, kad ne visi buvome vienodai apdovanoti Dievo. Todėl brangindami gautas dovanas turime jas panaudoti tam, kad keistume pasaulį. Juk geriausia lyderystę pradėti, kai esi jaunas, kad prie to priprantama. Taigi taip, aš esu lyderė, ir sieksiu, kad mano žmogiškoji veikla tą parodytų. O buvimas savimi, veikti taip kaip jauti, yra labai patraukli mintis, todėl džiaugiuosi, kad per tas dvi dienas sutikau tiek daug bendraminčių. Nuoširdžiai dėkoju konferencijos organizatoriams, kurie labai sklandžiai sugebėjo suburti tokį kiekį žmonių, nuostabių žmonių, norinčių tobulinti charakterius, dorybes ir savo elgseną.“
 
RK "Concordia 1826" info

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę