Klaipėdos Concordia 1826 RK

Klubo susirinkimas Klaipėdos m. Savivaldybėje

2017-01-17 « Atgal
Klaipėdos m. Savivaldybės darbuotojo brolio Sauliaus Budino kvietimu klubo susirinkimas vyko šios įstaigos Posėdžių salėje.
Brolis Saulius Budinas pristatė planuojamus Klaipėdos miesto infrastruktūros pagerinimus ir planuojamas investicijas sutvarkant viešąsias erdves, gatves, sankryžas, pastatus ir t.t., atsakė į gausius klausimus. Visi dėkojome už turiningą ir dalykišką priėmimą.

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę