Klaipėdos Concordia 1826 RK

Pasaulinė lyderystės konferencija 2014

2014-11-14 « Atgal
Klaipėdos Rotary klubas „Concordia 1826“ ir Pasaulinė lyderystės konferencija
 
Lietuvoje ir pasaulyje šiuo metu pastebima neabejotina autoritetų ir lyderių krizė. Tokių lyderių, kurie yra pasišventę tautos interesams, kompetentingi bei atsparūs korupcijos pagundoms. Trūksta istorinių asmenybių, tokių kaip Mahatma Gandis, Martinas Liuteris Kingas, į kurias galėtume lygiuotis. Lyderių atsiradimas turėtų neabejotiną įtaką Lietuvos politiniam, ekonominiam ir moraliniam gyvenimui ir visos tautos gerovei.
Jaunimo lyderystės ugdymas įvardintas Klaipėdos RK „Concordia 1826“ prioritetinėse veiklose. Čia parengto ir įgyvendinamo projekto „Savanorystė ir lyderystė“ esminis tikslas – ieškoti jaunų lyderių ir padėti jiems atsiskleisti ugdant savo kompetencijas ir charakterį aukštų idealų pavyzdžiu. Ieškome jaunų lyderių, savanoriškoje veikloje visuomenei tarnaujančių žmonių ir kasmet 18-20 dalyvių suteikiame pilnai arba dalinai finansuojamą galimybę dalyvauti minėtas savybes ugdančioje Pasaulinėje lyderystės konferencijoje (“World Leadership Summit”). Taip remdami jaunuosius Rotaract bei Interact narius, skautus, žurnalistikos studentus, savanores iš Šv. Pranciškaus onkologijos centro sukuriame partnerystės ryšius ir pamatą tolesniam bendradarbiavimui.
Projekto vizija – ateityje matyti tokiomis pozityviomis savybėmis apdovanotus politikus, verslininkus, filantropus, žiniasklaidos priemonių vadovus, dirbančius Klaipėdos miesto ir visos lietuvių tautos gerovei. Net ir keletas tokių lyderių gali turėti esminę teigiamą įtaką mūsų visuomenei. Projektas ne tik turi „pozityvų užtaisą“, bet ir yra orientuotas ir į neigiamų gyvenimo pusių prevenciją, pasak vieno iš konferencijos organizatorių Remigijaus Jucevičiaus – „už Lietuvą be įkalinimo įstaigų, be vaikų namų, be skyrybų, be savižudybių“. Didis tikslas ir nemenkas iššūkis. Yra kas veikti.
Taigi, kas yra tikra lyderystė ir kaip šiandieną būti įkvepiančiu lyderiu? Atsakymą į šiuos klausimus jau penktoje Pasaulinėje lyderystės konferencijoje (PLK), surengtoje 2014 m. lapkričio 14-15 d.d. mums padeda rasti tiek dvasininkai, tiek verslininkai. Šiais metais projekto „Savanorystė ir lyderystė“ partneriais tapo JAV Winchester Rotary klubas, tuo būdu tai tapo ir tarptautinis projektas. PLK rengiama daugiau nei 100 pasaulio valstybių ir jos idėjas palaiko ir remia Klaipėdos RK „Concordia 1826“ šiemet ragindamas tai padaryti ir kitus Lietuvos Rotary klubus, remiant savo krašto jaunus, perspektyvius žmones, juolab, kad PLK skirtingomis datomis vyksta ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, ir Šiauliuose.
Informacijos apie tai, kaip tapti ir būti lyderiu yra pakankamai daug. Į seminarus mus nuolat kviečia vienas už kitą geresni lyderystės mokytojai, apie lyderystę parašyta aibė knygų ir straipsnių. Kuo iš visos lyderystės mokyklos išsiskiria PLK? Nuo kitų panašiai besivadinančių ugdomosios lyderystės konferencijų ši skiriasi tuo, kad joje dalyvauja ir valstybės, ir Bažnyčios, ir švietimo, ir verslo, ir savanoriškų organizacijų vadovai, kiti lyderiai ir mokosi vieni iš kitų.
Atvykę į PLK pastebime, kad čia, tiek tarp pranešėjų, tiek tarp dalyvių, dvasininkų daugiau nei kitose panašiose konferencijose. Pasak interjero dizaino įmonės savininko Eduardo Bytauto iš Klaipėdos RK „Concordia 1826“, Pasaulinė lyderystės konferencija yra bene vienintelis renginys Lietuvoje, keistu būdu suvienijantis „nesuvienijamus“ visuomenės sluoksnius, kurie paprastai susitinka nebent Kalėdų proga. „Verslininkai lyderystės mokymuose įprastai girdi tik kaip sukurti stiprią komandą ir nugalabyti konkurentą. Ir jie tai jau tikrai išmoko. Bet iš tikrųjų verslininkams jau pabodo mokymų, kaip lipti per kitų galvas, modelis”, – sako jis ir priduria, kad apie konferenciją pakalbėjęs su kolegomis verslininkais išgirdo, kad būtent dvasinių lyderių pranešimai jiems paliko didžiausią įspūdį.
Klaipėdos RK „Concordia 1826“ jau ketvirtus metus iš eilės vykdo tęstinį projektą „Savanorystė ir lyderystė ir į konferenciją jau išsiuntė apie 70 žmonių ir tai ketina daryti toliau.
„Džiaugiuosi, kad RK „Concordia 1826“ priėmė sprendimą padėti išgirsti šios konferencijos pranešimus tiems, kurie patys tokios galimybės neturi dėl pinigų stygiaus, – sakė pirmasis RK „Concordia 1826“ prezidentas Tadas Šatkauskas,– Tikiu, kad ir kiti klubai, organizacijos ir pavieniai asmenys netruks prisidėti prie šios šaunios galimybės ugdyti lyderius. Kur dar taip lengvai, su nedaug pastangų ir nedideliais pinigais įmanoma kurti geresnę ateitį?!“
Neatsiliko nuo jaunimo ir patys rotariečiai. Tadas Šatkauskas šiemet dalyvaudavo su savo įmonės „Sabelija“ šešiolikos vadovų grupe, gretimai sėdėjo ir Medicinos banko, ExpoVakarai padalinių vadovai.
Roberta Gaidamavičiūtė, Klaipėdos valstybinės kolegijos Kultūrinės veiklos vadybos trečio kurso studentė, taip atsiliepia apie šį renginį: „Didelis ačiū už galimybę dalyvauti konferencijoje Tikrai nemaniau, kad ji paliks tokį gilų pėdsaką pasąmonėje. Jaučiuos labai įkvėpta prasmingai veiklai, jaučiu kaip variklis užsikūrė ir manau, kad gan ilgam. Labai džiugu buvo sėdėti su motyvuotu jaunimu prie vieno stalo, mąstyti, norėti veikti ir žinoti, kad esi ne vienas. Konferencijoje buvo ir jautrių akimirkų, ir linksmų akimirkų – kartais norėjosi nubraukti ašarą mąstant apie gyvenimą, o kartais juokiantis iš savęs ir gyvenimo...“
Aldona Kerpytė, Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorė mano, kad „2014 metų PLK ypač buvo aktuali vadovams, nes buvo mokoma ir liudijama apie gebėjimą bendrauti su savo komanda, vertinti ir gerbti savo darbuotojus, neturėti šešėlinių misijų, nesiekti šešėlinės garbės, suprasti savo darbų tikrąją prasmę. Konferencija mūsų komandą įkvėpė, motyvavo, atgaivino ir atnaujino tolesnei tarnystei onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems.“
Jūra Dindienė, viena Klaipėdos krašto Pamario skautų vadovių dėkoja RK „Concordia 1826“ už suteiktą galimybę trims pamario skautų vadovams dalyvauti 2014 m. Pasaulinėje lyderių konferencijoje, ir savo padėkos laiške rašo: „Skautų vadovai džiaugėsi konferencijos lektorių perteiktomis vertingomis žiniomis apie lyderystę, komandinį darbą, svarbių pokalbių principą, bei visiems įspūdį padariusį apibrėžimą „šešėlinė misija“, ir kaip jos išvengti. Jūra akcentavo, kad visa tai pravers ne tik plėtojant ir tobulinant savo organizaciją, bet ir asmeniniame gyvenime. Lyderių akcentuojamos krikščioniškos vertybės ir tikėjimo Dievu svarba yra glaudžiai susiję ir su mūsų organizacijos šūkiu „Dievui, Tėvynei, Artimui!“, tai skautų vadovams suteikė motyvacijos, padrąsinimo bei naujų iššūkių“.
Džiugu, kad PLK Lietuvoje turi ir tolimesnes savo perspektyvas. Kita, jau šeštoji konferencija bus rengiama sekančiais, 2015 metais, vėlgi lapkričio mėnesį.
Ieškome ir laukiame naujų lyderių!
 
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę