Klaipėdos Concordia 1826 RK

RK „Concordia 1826“ 6-jo gimtadienio renginiai

2017-04-23 « Atgal
Klaipėdos RK “Concordia 1826” švenčia savo 6-ąjį gimtadienį. Ta proga Amberton viešbutyje buvo surengta rotary Konferencija tema „Savižudybių prevencija” bei IV-sis Vakarų Lietuvos Rotary klubų boulingo turnyras.
Dalyvavimas Rotary apygardos 1462 projekte „Savižudybių prevencija” – vienas svarbiausių prioritetinių RK „Concordia 1826“ projektų. Šia tema surengtoje Konferencijoje įžanginį žodį tarė klubo Prezidentas brolis Kęstutis Linkus. Konferencijos dalyvius pasveikino Rotary apygardos 1462 DG Rolandas Statulevičius. Projekto esmę ir pagrindinius tikslus pranešime „Savižudybių prevencijos programa Rotary International 1462 apygardoje“ pristatė apygardos 2013 – 2014 m. DG Dr. Vygantas Grinis. Klubo krikštatėvis, visuomeninio judėjimo „Vilties miestas” iniciatorius ir vadovas kunigas Sigitas Jurčys (brolis Benediktas) kalbėjo tema „Savižudybės ir Viltis”. Diskusijas aktualiomis temomis moderavo ir baigiamąjį žodį tarė Rotary apygardos 1462 DGA Klaipėdos kraštui brolis Arūnas Burkšas.
Sprendžiant iš atsiliepimų, konferencijoje buvo pateikti aktualūs pranešimai gana gausiai rotary auditorijai. Taigi savižudybių prevencijos temą rotariečiai priima kaip skaudžią ir svarbią problemą bei yra pasiruošę ją spręsti.
Klubo Prezidentas brolis Kęstutis Linkus visų Konferencijos dalyvių vardu nuožirdžiai padėkojo šio renginio organizatoriams broliams Arūnui Burkšui ir Arvydui Kalneliui.
Konferencijos metu priesaikos žodžius tarė ir į klubo narių gretas buvo priimti broliai Artūras Laurinaitis, Simonas Kalnelis ir Paulius Žukauskas.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę