Klaipėdos Concordia 1826 RK

RK „Concordia 1826“ svečiuose - Apygardos Valdytojas Virginijus Šniukas

2019-01-20 « Atgal
Šių metų sausio 15 d. RK „Concordia 1826“ brolius aplankė RI Lietuvos Apygardos Nr. 1462 Valdytojas Virginijus Šniukas.
 
Klubo Viceprezidentas br. Kęstutis Linkus pristatė Klubo Strateginį Planą 2014-2020 metams, supažindino Valdytoją su šiuo metu vykdomais projektas. Valdytojas savo ruožtu pristatė išsamią informaciją apie veiklas, vykdomas Apygardos mastu, paragino būti aktyvesniems užmezgant ryšius su užsienio klubais. Juk taip galima pritraukti žymiai daugiau papildomų lėšų savo projektų vykdymui.
 
Dalykinių diskusijų metu Valdytojas atsakė į gausiai susirinkusių Klubo šeimininkų, Rotaract ir Interact dalyvių klausimus, pastabas. Aktualios mums visiems diskusijos nesibaigė ir prie vakarienės stalo.
 
Tokie dalykiniai susitikimai yra labai svarbūs koordinuojant ir koreguojant Klubo veiklas, kryptingai rengiant naujus bei tęsiant jau vykdomus projektus. Dėkojame broliui Virginijui Šniukui už parodytą gražią iniciatyvą ir nuoširdžią Valdytojišką paramą bei patarimus.
RK „Concordia 1826“ info
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę