Klaipėdos Concordia 1826 RK

Sutarties su Lapių globos namais pasirašymas, plaukimas laivu "Smiltynė"

2014-05-17 « Atgal
Po akcijos "Švari Dangė" klubas 2014 m. gegužės 17 d. pasirašė sutartį su Lapių vaikų globos namais plaukiant laivu "Smiltynė".

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę