Klaipėdos Concordia 1826 RK

Vakarų Laivų Gamyklos aplankymas

2014-06-17 « Atgal
Profesinės tarnystės komitetas ištesėjo savo pažadą ir pakvietė brolius aplankyti ir susipažinti su VLG.

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę