Klaipėdos „Karalienė Luizė“ RK

"Karalienė Luizė" klubo sesės Lietuvos rotariečių būrį išaugino iki 1500

2015-11-26 « Atgal
Lapkričio 25 dienos susirinkimas buvo ypatingas ir įsimintinas ne tik tuo, kad klubą aplankė Lietuvos Rotary Apygardos valdytojas Antanas Čepys, bet ir tuo, jog mūsų klubo gretas papildė penkios naujos sesės. 
 
Susirinkimo metu sesės Jolanta Janutėnienė, Inga Gruzdienė, Dalia Jarašūnienė, Diana Kateivaitė ir Ligita Šimanskienė buvo inauguruotos bei tapo pilnateisėmis Rotary International organizacijos bei "Karalienės Luizės" klubo narėmis. Pagal klubo tradicijas, inauguracijos metu sesės perskaitė priesaiką ir simboliškai, padėdamos delno antspaudą drobėje, įsipareigojo būti aktyviomis rotarietėmis. Sesėms buvo įsegti Rotary ženkliukai, o Apygardos valdytojas įteikė ir šių metų ženkliukus su visame pasaulyje skambančiu Rotary šūkiu: "Būk dovana pasauliui". 
 
Džiugu, kad tokią ypatingą dieną, kai klubas auga, susirinkime apsilankė Rotary International apygardos 1462 valdytojas A.Čepys. Jis padėkojo klubui už aktyvią veiklą bei indėlį organizuojant metinę Rotary konferenciją, rugsėjo mėnesį vykusią Klaipėdoje, papasakojo apie šiandienos iššūkius pasaulinei Rotary organizacijai, svarbiausius siekius ir planus. Valdytojas džiaugėsi, kad penkios naujos inauguruojamos narės papildo Lietuvos rotariečių skaičių iki 1500.
 
Kaip renginio metu sakė Rotary klubo „Karalienė Luizė“ prezidentė Jolanta Braukylienė, prie klubo prisijungė penkios aktyvios moterys, kurios padės plėtoti projektus bei atneš daugiau idėjų. Be to, klubas gavo 10 papildomų darbščių rankų, kurios padės nudirbti didelius bei mažus darbus visuomenės labui. Tikime, kad naujosios sesės lengvai ir sklandžiai įsilies į Rotary gretas bei įneš gaivaus idėjų vėjo į "Karalienės Luizės" klubą. 
 
RK "Karalienė Luizė" inf. 
 

Komentarai

Nijolė Požarskienė | 2015-12-14 12:54
Mielos sesės, nuoširdžiai sveikinu taip ūgtelėjusį klubą ir dėkoju , kad šiais metais aktyviai prisijungėte prie nerystės plėtros.
Gerų jums darbų
Nijolė Požarskienė
Apygardos 1462
Nrystės plėtros komiteto pirmininkė
 
Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę