Kupiškio RK

Norvegijos rotariečių kalėdinis turas Kupiškyje

Lapkričio 23 d. šeštadienį, Kupiškio rotary klubo partneriai iš Norvegijos Tonsbergo miesto Fearder rotary klubo lankėsi mūsų rajone. 
Pirmiausia svečiai aplankė Kupiškio Šv.Kazimiero vaikų globos namus, kur vaikams padovanojo dovanų bei įteikė dokumentą, liudijantį, kad į vaikų namų sąskaitą bus pervesta atitinkama pinigų suma. Po to rotariečiai lankė sunkiai materialiai besiverčiančias šeimas, kurias atrinko Kupiškio rajono seniūnai. Šeštadienį buvo aplankytos 4 šeimos iš trylikos gavusių įvairios labdaros (stalai, kėdės, čiužiniai, dviračiai, drabužiai, batai ir kt.). Viešnagės pabaigoje Norvegijos rotariečiai apsilankė Kupiškio mokykloje „Varpelis“, kur pasitikslino kaip tūrėtų būti pertvarkyta infrastruktūra, kad neįgalūs vaikai galėtų netrukdomai pasinaudoti žaidimo bei poilsio aikštele ir kiek šiai pertvarkai būtų galima skirti lėšų.. 
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę