Kupiškio RK

Padėka už ilgametį rotarietišką darbą Norvegijos Kupiškio komiteto srityje

2015-11-30 « Atgal
2015 m. lapkričio 27 d. Norvegų ir Panevėžio regiono Rotary klubų Kalėdinio vakaro metu Kupiškio Rotary klubo sesei Genutei Zulonienei Lietuvos Apygardos valdytojas Antanas Cepys įteikė padėka už ilgametį rotarietišką darbą Norvegijos Kupiškio komiteto srityje. 
Sesė buvo pagerbta dalyvaujant Norvegijos ambasadoriui Lietuvoje, Norvegijos apygardos valdytojui, Danijos apygardos valdytojui bei dalyvaujant buvusiems, busimiems Lietuvos apygardos valdytojams ir visų Panevėžio krašto Rotary klubų atstovų akivaizdoje.
Šių metų Rotary moto - „Buk dovana pasauliui". Genutė savo rotarietiška veikla tikrai yra dovana mūsų klubui, rajonui  ir pasauliui.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę