ROTARY APYGARDOS 1462 METINĖJE KONFERENCIJOJE SU SVEČIAIS IŠ UKRAINOS