Raseinių RK

Idėja Raseiniuose suburti žmones į Rotary klubą kilo 2002 metais. Nuo šios idėjos gimimo iki klubo, kaip pilnateisio tarptautinės Rotary šeimos nario įregistravimo prabėgo beveik trys metai. 2005-03-08 klubas gavo čarterį. Klubo inauguracijos ceremonija įvyko 2005-04-30, joje dalyvavo krikštatėviai - Danijos Skearbeak Rotary klubo atstovai, tuometinis Apygardos 1460 valdytojas Joern Gam, Karsten Lett ir kiti garbūs svečiai.
Daugiau
Idėja Raseiniuose suburti žmones į Rotary klubą kilo 2002 metais. Nuo šios idėjos gimimo iki klubo, kaip pilnateisio tarptautinės Rotary šeimos nario įregistravimo prabėgo beveik trys metai. Šis laikas nepraėjo veltui, buvo užsiimama ne tik narių pritraukimu į klubą, bet ir kitokia veikla. 2004 m. įvykdytas Danijos karalystes ambasados remiamas pirmasis projektas „Europos Sąjungos dienos Raseinių rajone“, per kurį, pasitelkus lektorius, buvo aplankyta dešimt Raseinių rajono seniūnijų, kur kaimo žmonėms buvo surengti seminarai apie žemės ūkio politiką Europos Sąjungoje, o nufilmuota paskaitų medžiaga parodyta per Raseinių krašto televiziją.
 
2005-03-08 klubas gavo čarterį. Klubo inauguracijos ceremonija įvyko 2005-04-30, joje dalyvavo krikštatėviai -  Danijos Skearbeak Rotary klubo atstovai, tuometinis Apygardos 1460 valdytojas Joern Gam, Karsten Lett ir kiti garbūs svečiai.
 
Pirmuoju klubo prezidentu tapo Raimondas Lapkauskas. Vėlesni klubo prezidentai: Modestas Klikna (2005-2006), Arminas Elijošius (2006-2007), Ramūnas Maciukevičius (2007-2008), Rosvaldas Kunickas (2008-2009), Alina Saročkaitė (2009-2010), Vidmantas Laurynas (2010-2011), Algimantas Krutulis (2011-2012), Kostas Drungėla (2012-2013), Inga Stoškevičienė (2013-2014) ir Aidas Ruibys (2014-2015).
 
Per visą Raseinių Rotary klubo gyvavimo laiką narių skaičius labai nenutolo nuo dvidešimties bei buvo laikomasi lyčių lygybės ir nerūkymo principų: netoli pusės klubo narių sudaro moterys, o rūkančiųjų procentas yra artimas nuliui. Tai nereiškia, kad rūkantys klube yra diskriminuojami, tiesiog matyt geras pavyzdys užkrečia.
 
Klubo veiklos prioritetas - darbas su socialiai remtinų šeimų vaikais ir neįgaliaisiais, taip pat bendradarbiavimas su šiuos asmenis globojančiomis organizacijomis. Klubas prie Dubysos surengė dvi vasaros stovyklas vaikų globos namų auklėtiniams ir vaikams iš asocialių šeimų, buvo surinkta ir kartu su organizacija „Caritas“ socialiai remtinoms šeimoms išdalinta rūbų bei batų parama. Buvo teikiama parama Raseinių pradinei katalikiškai mokyklai remontuojant klases. Klubas iš savo lėšų bei bendradarbiaudamas su Danijos rotariečiais ir Lietuvos Rotary komitetu, teikė paramą studentams iš materialiai sunkiai besiverčiančių šeimų, suteikiant vienkartinę pašalpą arba stipendiją. Vienas jaunuolis buvo išsiųstas į stažuotę Olandijoje, jo kelionės ir pragyvenimo išlaidas apmokėjo Rotary. 2006 metais buvo vykdomas projektas, skirtas tuberkuliozės diagnozavimui bei profilaktikai, per kurį VšĮ „Raseinių ligoninė“ buvo nupirktas ir padovanotas spirometras, kompiuteris, nemažas kiekis tuberkulino bei dezinfekcinių medžiagų. Buvo teikiama parama VšĮ „Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centras“, o  2007 metais įgyvendintas neįgaliesiems skirtas anglų kalbos mokymo projektas, kuris įvykdytas bendradarbiaujant Danijos Nordborg ir Raseinių Rotary klubams. 2008 metais, su Danijos Faxe Rotary klubo parama, Raseinių specialiojoje mokykloje buvo įrengta kompiuterių klasė, o 2010 metas buities kabinetas su įranga, skirta specialių poreikių vaikus mokyti maisto gaminimo ir kitokių buities darbų. Klubas globojo Raseinių specialiosios mokyklos klasę, buvo kasmet organizuojamos vasaros stovyklos šioje klasėje besimokantiems vaikams, rengiamos ekskursijos, susitikimai, šventės. Nuo 2013 metų rudens, kai šios klasės vaikai, užbaigę mokslus minėtoje mokykloje, išvyko mokytis į profesines mokyklas, klubas globoja kitą Raseinių specialiosios mokyklos klasę.
 
Raseinių Rotary klubas vykdė ir gamtosauginę veiklą: dalyvauta aplinkos tvarkymo talkose „Darom“, tvarkyta Dubysos regioninio parko teritorija. Be to rotariečiai ir jų šeimų nariai dalyvavo miško sodinimo talkose Raseinių miškų urėdijos Padubysio girininkijoje, o 2007 metais Raseinių mieste pasodino Rotary ąžuolyną ir prie jo pastatė akmenį su Rotary simbolika ir ąžuolyno sodinimo metais.
Klubas taip pat organizuoja renginius, skirtus plėsti narių akiratį, stiprinti rotarietišką draugystę. 2006 metais organizuotas renginys „Karpiada“, skirtas sportinėms ir žvejybos varžyboms tarp Rotary klubų. Klubo nariai dalyvavo plaukimuose baidarėmis ir kanojomis Dubysos, Šventosios ir Jūros upėmis, vyko į keliones pas kitų klubų rotarriečius Lietuvoje ir Danijoje rotariečius, buvo priimami svečiai iš Danijos Skearbeak, Nordborg, Fakse Rotary klubų, Naujosios Zelandijos ir Amerikos rotariečiai.
 

Susitikimai

Kavinė"Mix Grill"
Ketvirtadienį, 18 val.
Vilniaus g. 132-2, Raseiniai
Informaciją apie taip, kaip nuvykti į Raseinių Rotary klubo susitikimo vietą galima rasti šiuo adresu:
 
https://www.facebook.com/mixgrillRaseiniai/?fref=ts