Šiaulių RK

Šv. Mišios už rotariečius

2016-12-14 « Atgal
„Šiaulių Šventų apaštalų Petro ir Povilo Katedroje įvyko Šiaulių Rotary klubo organizuotos Šv. Mišios už rotariečius, kuriose dalyvavo visų Šiaulių Rotary bei Mažeikių klubų ir Rotaract klubo nariai.
Nepakartojamą nuotaiką sukūrė Šiaulių Rotary klubo nario Remigijaus Adomaičio vadovaujamo berniukų choro „Dagilėlio“  giesmės. Po Šv. Mišių klubų nariai pabendravo Pastoraciniame centre.“
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę