Šiaulių Rotary klubas "Harmonija"

Danijos ir Lietuvos rotariečiai susivienijo vardan vaikų

2019-06-10 « Atgal
Rotary apygardos Nr. 1462 fondo kofinansuotas tarptautinis projektas "Emigracijos mažinimas kuriant ugdymo vietas ikimokyklinio amžiaus vaikams Šakynoje" įgyvendintas! Šiaulių regione esančio mažo, bet labai jaukaus miestelio - Šakyna bendruomenė buriasi ir didėja, nes projekto dėka miestelyje užtikrintas ikimokyklinio amžiaus vaikų užimtumas bei lavinimas, skatinant jaunas ir socialinę atskirtį patiriančias šeimas likti gyventi ir veikti Šakynoje.
 
Išvykusi guyventi į Danija Kristina iš Šakynos įtikino Danijos RK „Nakskov Ravnsborg Rotary Klub“ skirti visą dėmesį mažam miesteliui Šiaulių rajone, siekiant sudaryti maksimaliai geras sąlygas ugdyti vaikus saugioje ir tinkamai pritaikytoje aplinkoje įkuriant ugdymui ir poilsiui tinkamas erdves.
 
Didžioji dalis gyventojų iš Šakynos dirba Šiauliuose, didelė dalis gyventojų priklauso socialiai pažeidžiamai grupei. Projektas netiesiogiai prisidėjo prie gyventojų emigracijos į didžiuosius miestus mažinimo ir stiprina regionus, tiesiogiai padeda 3-5 amžiaus vaikams augti, mokytis ir žaisti socialiai saugioje aplinkoje. Projekto dėka sudarytos palankios darbo sąlygos specialistams, skatina bendruomenę telktis švietimo įstaigoje.
 
Dėkojame broliams ir sesėms iš Danijos RK „Nakskov Ravnsborg Rotary Klub“ už tarnystę ir neišmatuojamą pagalbą Šaykos bendruomenei.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę