Šiaulių Rotary klubas "Harmonija"

Globokime sunkumus patiriančias šeimas

2016-11-02 « Atgal
Klubas "Harmonija" pradeda naują draugystę su VšĮ "Motinos Teresės namais" ir siekia įgyvendinti projektą "Krizėse esančių moterų su vaikais ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinė integracija į visuomenę " 
Trumpas projekto aprašymas 
Siekiame padėti moterims krizinės motinystės atvejais ir šeimoms, kuriose nors vienas iš tėvų arba abu tėvai yra augę globos namuose, turi negalią, priklauso socialinės rizikos grupei, gauna mažas pajamas. Šiuos asmenis jungia ir globoja aktyviai veikiantys VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“.
Projekto metu bus suteiktos trūkstamos socialinio darbuotojo, psichologo, teisininko konsultacijos, vyks Šiaulių regiono gyventojų informavimas apie tokio tipo pagalbą, programos viešinimas. Organizuojami mokymai – darbinių įgūdžių, kompiuterinio raštingumo, kompetencijų pristatymas įsidarbinant, tikslinio švietimo programa, analizuojant gyvenimiškas situacijas šeimose pasitelkiant ir geruosius Rotary klubo narių pavyzdžius (sėkmės istorijos, savo amato pristatymai ir t.t).
 
Kokių partnerių ieškote ir/ar kokios pagalbos iš kitų klubų reikia? 
Kviečiame Rotary organizacijos brolių ir sesių įmones galinčias prisidėti prie VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ gerbūvio kūrimo: socialinio būsto pritaikymas savarankiškam gyvenimui krizę įveikusiai motinai (statybinės medžiagos, baldai, buitinė technika ir t.t.)
Reikalinga finansinė pagalba, siekiant pritraukti ir finansuoti konsultacijas kompetentingų specialistų galinčių konsultuoti krizės ištiktas moteris ir  socialinę atskirtį patiriančius asmenis.
 
Kviečiame prisijungti ir paremti sunkumus patiriančias šeimas.
Kilus klausimams teirautis telefonu - Giedrė Brazlauskaitė 861207080
El. paštas srkharmonija@gmail.com   
 
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę