Šilutės RK

Pasiruošę būti dovana pasauliui

2015-07-01 « Atgal
Vienos pirmųjų iškilmių restauruotame istoriniame Hugo Šojaus (Hugo Sheu) dvare buvo Šilutės Rotary bei Inner Wheel klubų naujų prezidentų ir Lietuvos Rotary klubus vienijančios apygardos nr 1462  valdytojo inauguracijos šventė. Į iškilmes atvyko garbingų svečių, kurie atskubėjo naujajam apygardos valdytojui bei naujiesiems klubų prezidentams palinkėti sėkmės organizacijos nariams tampant dovana pasauliui.
 
Tarptautinis Rotary judėjimas Lietuvoje pernai minėjo kelis svarbius įvykius: veiklos  80-metį ir savarankiškos apygardos gyvavimo pradžią. Iki 2014 m. liepos pirmosios Lietuvos Rotary klubai buvo priskirti Danijos apygardai 1460, o nuo liepos 1 d. Rotary International organizacijos sprendimu buvo patvirtinta savarankiška Lietuvos apygarda Nr.1462.
 
Iškilmių vedėjas rotarietis Marijus Budraitis priminė, kad  H. Šojaus dvaras – Mažosios Lietuvos perlas, vienas iš nedaugelio išlikusių šiame krašte iki šių dienų. Anais laikais dvare ne kartą lankėsi Vokietijos princas Joachimas, Lietuvos prezidentai Kazys Grinius, Antanas Smetona, tautos patriarchas Jonas Basanavičius ir kitos šviesios istorinės asmenybės.
Šilutės Rotary klubas per 20 veiklos metų garsėja tarnyste visuomenei, geromis iniciatyvomis ir darbais. Rotariečiai parodė iniciatyvą priešais dvaro rūmus pastatyti paminklą Hugo Šojui, kasmet pagerbia mūsų krašto geradarius, jiems teikdami garsiausio Šilutės mecenato Hugo Šojaus paminklo nedidelę statulėlę, skiria stipendijas talentingiems jauniesiems menininkams.
 
„Neškit aukštai iškeltą Rotary vėliavą!“
Į iškilmes atvyko kadenciją baigęs Lietuvos ir Danijos apygardos 1460 valdytojas dr. Juozas Šarkus, Rotary International Lietuvos apygardos 1462 ligšiolinis valdytojas (2014-2015 m.) Vygintas Grinis, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos Rotary klubų atstovai. Šilutiškius rotariečius ir jų svečius pasveikino Šilutės r. savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis.
Praėjusios kadencijos (2014-2015 m.) apžvalgą pateikė pirmasis savarankiškos Lietuvos apygardos 1462 valdytojas dr. Vygintas Grinis. Viena svarbiausių klubų veiklų jis pavadino klubų stiprinimą ir projektų valdymą. Per metus Šilutės rotariečių gretas papildė 4 nauji nariai, dalyvauta jaunimo mainų programoje, pateikta paraiška Global Grant projektui „Vandentvarka Vyžiuose“, laiku mokėti mokesčiai. Valdytojas pranešė, kad Šilutės Rotary klubas yra vienintelis klubas Lietuvoje, į naujus Rotary metus, kurie skaičiuojami nuo vienų metų liepos 1 d. iki kitų metų tokios pat datos, žengiantis su pliusiniu balansu.
Naujajam  Šilutės RK prezidentui Algiui Bekeriui kadenciją baigiantis valdytojas palinkėjo ir toliau nešti aukštai iškeltą Šilutės RK vėliavą, primindamas, kad dabar, kai rotarietis brolis Antanas Čepys plukdys jaunos apygardos laivą, daugelio rotariečių akys kryps į Šilutę. Šilutės klubui linkėjo palankaus vėjo, sėkmingų startų ir rezultatyvių finišų rotarietiškoje veikloje. Sveikindamas Inner Wheel klubo naująją prezidentę Aušrą Višinskienę, pastebėjo, kad moterys pasaulio Rotary veikloje pasaulyje vaidina vis svarbesnį vaidmenį.
„Būkite Šojaus pasekėjai – būkite dovana pasauliui“, – linkėjo V. Grinis.
 
Naujas Šilutės RK prezidentas – Algis Bekeris
Šilutės Rotary klubo prezidentas Darius Steponus, prieš perduodamas klubo prezidento grandinę ir kitas regalijas naujai išrinktam prezidentui Algiui Bekeriui, pasidžiaugė jam tekusia atsakomybe vadovauti klubui, bendradarbiavimu su Inner Wheel klubo, kuris vienija rotariečių žmonas, bei kitų klubų nariais.
 
Gero vėjo – broliui Antanui  
Naujasis Lietuvos apygardos 1462 valdytojas Antanas Čepys priėmė regalijas iš pirmojo savarankiškos apygardos valdytojo dr. V. Griniaus. Iškilmingos ceremonijos metu A. Čepys akcentavo, kad perima tvirtai suręstą ir gerokai narių skaičiumi išaugusią apygardą, turinčią struktūrą, strategiją, biudžetą, įgyvendintų planų, kurių pagrindu tikimasi tęsti pradėtus sumanymus ir imtis naujų projektų. Reikšdamas viltį, kad patikėtų pareigų našta nebus sunki, vis dėlto pašmaikštavo jaučiantis jam teksiančios Valdytojo grandinės svorį...
Pasidalijęs įspūdžiais iš neseniai vykusios Rotary International Konvencijos San Paule, A. Čepys sakė, kad rotarystė suteikia galimybę geriausiu būdu įprasminti siekį gyventi kitiems ir tokiu būdu iš gyvenimo gautas dovanas – talentą, sėkmę, gebėjimus – grąžinti pasauliui. Tam pasiruošęs pats, kvies ir kitus savo brolius. Prisimindamas Motinos Teresės žodžius, sakė, kad nors kiekvieno rotariečio darbai tėra mažas lašas jūroje, bet be jų jūra būtų seklesnė.
 
Laima PUTRIUVIENĖ
Šilutės ir Pagėgių krašto laikraščio „Pamarys“ žurnalistė
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę