Trakų rotary klubas

Lietuviška salelė Kaliningrade

2016-02-18 « Atgal
2016 m. vasario 18 dieną Baltijos federalinio I. Kanto universiteto humanitariniame institute Kaliningrade (Karaliaučiuje) buvo iškilmingai atidarytas lietuvių kalbos kabinetas.
Visus susirinkusiuosius  pakvietusi apžiūrėti naująjį kabinetą dėstytoja V. Lopetienė nuoširdžiai dėkojo Švietimo ir mokslo ministerijai, universiteto vadovybei ir Trakų Rotary klubui už pagalbą įrengiant lietuvių kalbos kabinetą. Trakų Rotary klubą atstovavo sekretorius Robertas Volosevičius.
 
Nuotraukoje: iš kairės į dešinę, Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas, LR generalinio konsulato Kaliningrade ministras patarėjas Vytautas Umbrasas, Lietuvos Respublikos  generalinio konsulato Kaliningrade kultūros atašė  istorijos mokslų kandidatė Raminta Gecevičienė, Trakų Rotary klubo sekretorius Robertas Volosevičius, I.Kanto universiteto lietuvių kalbos vyr. dėstytoja Violeta Lopetienė, K.Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę