Utenos Rotary klubas šiais metais rėmė kompaktinės plokštelės „Netikėtas susitikimas su Vincu Kudirka" išleidimą.