Vilniaus International RK

"Būkime kartu”

Kartu su dešimčia Lietuvos, Danijos ir Vokietijos Rotary klubų Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centrui nupirkta ir perduota medicininė reabilitacijos įranga, kurios vertė daugiau nei 130.000,- Lt.

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę