Vilniaus International RK

„Leiskime žvaigždėms žibėti“

2007 - 2009 organizuojami kasmetiniai koncertai siekiant pritraukti lėšas už parduotus bilietus bei rėmėjų aukas, kurios buvo skirtos stipendijoms daugiau nei 9 jauniems klasikinės muzikos talentams. Atrenkant laureatus, bendradarbiauta su M.Rostropovičiaus fondu ir Lietuvos Filharmonija.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę