Vilniaus International RK

„Namų Židinys“

Bendras projektas, kuriant pirmuosius nevyriausybinius vaikų globos namus „Namų Židinys“, kartu su Rotary klubais iš Austrijos, Danijos, Suomijos, Vokietijos, Švedijos ir Norvegijos, EEA Finansiniu mechanizmu Lietuvai, Norvegijos Vestfold žemės administracija ir privačiais sponsoriais.
 
Pasiekti projekto tikslai:
 
Rekonstruota 365,8 m2 iš vaikų namų patalpų; 
Įrengtos daugiafunkciniai sporto ir laisvalaikio zonos;
Pagerintos darbo sąlygos vaikų namų darbuotojai, kas padėjo pasiūlyti daugiau atitinkamus metodus, sprendžiant problemas vaikų profesinėje veikloje.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę