Vilniaus International RK

“Rotary Biblioteka”

Klubo nariai, vadovaujami menininkės Sigutės Ach, savo rankomis ištapė 10 medinių knygų spintų, užsakytas pagaminti klubo paramą gavusiame Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, šias spintas užpildė naujomis kokybiškomis ir dovanotomis perskaitytomis vaikiškomis knygomis, kurias Vilniaus gimnazijose surinko Interact klubo „Vilnius International“ nariai. 5 Rotary knygų spintos buvo dovanotos vaikų namams ir dienos centrams, Vilniaus Universitetinės vaikų ligoninės Onkohematologijos ir Chirurgijos skyriams. Kitos 5 knygų spintos buvo dovanotos menkiausiai aprūpintoms kaimų ir miestelių mokyklų bibliotekoms, bendradarbiaujant su LR Prezidentės globojamu projektu „Knygų Kalėdos 2012”.

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę