Vilniaus Perkūno RK

Skyrė stipendiją gabiam fizikos studentui

2014-09-26 « Atgal
Jau antrus metus iš eilės Vilniaus Perkūno Rotary klubas paskiria klubo vardo stipendiją, skirtą mokslo ar meno srities jauniems ir gabiems atstovams paremti, stokojantiems lėšų savo išsilavinimo ar profesiniams tikslams siekti.
Šiais metais Klubas pasirinko remti Vilniaus universiteto Taikomosios fizikos programos 4 kurso studentą Justą Laužadį. Anot Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto prodekano doc. Kazimiero Glemžos, dalyvavusio Klubo valdybos posėdyje svarstant kandidatus stipendijai gauti, šis jaunuolis iš bendraamžių jau dabar išsiskiria savo gabumais ir rezultatais, todėl Klubo suteikta stipendija jam bus puiki paskata toliau siekti savo tikslų mokslo srityje.
Pats Justas teigia, kad jam patinka mokslinis darbas, todėl ateityje  norėtų įsitvirtinti kokioje nors mokslinėje laboratorijoje ne tik padedant vystyti ankstesnes idėjas, bet ir siekiant iškelti savas. „Svajoju sukurti savo produktą aukštųjų technologijų rinkoje“, – teigia J. Laužadis. Gavęs stipendiją jaunuolis atviravo, kad ji labai reikalinga asmeninių įgūdžių įgijimui ir tobulinimui. „Artimoje ateityje norėčiau įgyti daugiau elektronikos bei programavimo įgūdžių, tad stipendija greičiausiai bus panaudota elektroninių komponentų bei kitų mokomųjų priemonių įsigijimui“.
6750 Lt dydžio stipendija J. Laužadžiui bus išmokėta per devynis mėnesius. Atrenkant tinkamiausią stipendijos gavėją rotariečiams svarbiu kriterijum buvo tai, kad Justas nesiekia išvykti iš Lietuvos ir ten susirasti gerą darbą. Įgytas mokslines žinias ir įgūdžius Jaunuolis nori panaudoti Lietuvoje.
2013 m. Vilniaus Perkūno Rotary klubas stipendiją skyrė fortepijono specialybės studentei Lukrecijai Petkutei. Jaunoji muzikė ne tik skina laurus tarptautiniuose koncertuose, bet taip pat ir pati kuria muziką.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę