Vilniaus Perkūno RK

Vilniaus Perkūno Rotary klubas skyrė stipendiją fortepijono specialybės studentei

2013-06-03 « Atgal
     2013 m. Vilniaus Perkūno Rotary klubas įkūrė klubo vardo stipendiją, skirtą mokslo ar meno srities jauniems ir gabiems atstovams paremti, stokojantiems lėšų savo išsilavinimo ar profesiniams tikslams pasiekti.
     Pirmoji 2013 m. suteikta klubo stipendija atiteko jaunai gabiai, tačiau turinčiai finansinių rūpesčių Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepijono specialybės studentei Lukrecijai Petkutei. Stipendijos dydis yra 6750 Lt, jis bus išmokama per devynis mėnesius.
     Klubas, spręsdamas klausimą dėl tinkamiausio kandidato stipendijai gauti, svarstė trijų jaunuolių kandidatūras. Sprendimą pasirinkti L. Petkutės kandidatūrą lėmė tai, kad ši jauna studentė pasižymi dideliu talentu, noru mokytis ir tobulėti, tačiau neturi tam pakankamai lėšų.
     L.Petkutė nuo 2011 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijuoja fortepijono specialybę.
     Apie L. Petkutę:
     2005m. L.Petkutė koncertavo su kameriniu orkestru „Camerata Klaipėda“ (vadovas V.Čepinskis). Tais pačiais metais tapo V respublikinio jaunųjų pianistų konkurso skirto M.Moszkowski 150 - osioms gimimo metinėms paminėti laureate (IIv.). 2006m. Tapo St.Šimkaus konservatorijos pianistų konkurso prof. B.Ciplijauskaitės premijai laimėti laureate (IIIv.). 2007m. už puikų mokymąsi ir aktyvią meninę veiklą buvo įrašyta į Klaipėdos S.Šimkaus konservatorijos garbės knygą. 2011m. Kryme (Ukraina) vykusiame II tarptautiniame konkurse "Pомантизм истоки и горизонты", skirtame A.Karamanov atminimui, tapo IIv. laureate (fort. dueto kategorijoje).
     Koncertavo įvairiuose Lietuvos miestuose, taip pat Lenkijoje, Ispanijoje, Vokietijoje. Nuolat bendradarbiauja su jaunaisiais Lietuvos, Anglijos, Lenkijos kompozitoriais, yra daugelio jų kūrinių pirmoji atlikėja. 2012 m. dalyvavo "Lietuvos ansamblių tinklo" organizuojamame kompozitoriaus B.Kutavičiaus 80 metų jubiliejui skirtų renginių ciklo "Muzika pakeitusi laiką" baigiamajame koncerte.
     Jos kūriniai skambėjo: 2006, 2007m. tarptautiniame festivalyje "Skambanti banga"; 2008, 2009, 2010, 2012m. Respublikiniame chorų konkurse-koncerte "Vox juventutis" (2010 m. kūrinys „A.Jo.So“ pelnė III premiją, o 2012m. kūrinys „Vėlu“ - specialų publikos prizą ); 2008m. III tarptautiniame J.Švedo liaudies instrumentų konkurse Vilniuje bei III tarptautiniame Veros Gorodovskajos liaudies instrumentų konkurse - festivalyje Maskvoje; 2009, 2010, 2011m. Tarptautiniame šiuolaikinės muzikos festivalyje "Druskomanija"; 2009, 2010m. Kūrybinėje laboratorijoje "Procesas"; 2011m. projekte „Naujosios eros muzika – [Ne]muzka“; 2011m. Žemaitijos krašto kamerinių ansamblių festivalyje – konkurse „Muzikuokime drauge“ Šilutėje; 2012m. III tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse "Muzikinė akvarelė - 2012" (kūrinį atlikę konkurso dalyviai laimėjo IIIv.); 2012m. Klaipėdos miesto 760 metų jubiliejui skirtame jaunųjų kūrėjų menų festivalyje "7.6".
     2012m. Lukrecija parašė muziką spektakliui pagal H.Ibsen pjesę „Peras Giuntas“ (režisierius O.Kesminas), kuri XIII Tarptautiniame universitetų teatrų forume pelnė žiuri diplomą. 2012 m. sukūrė muziką ir atliko pagrindinį vaidmenį spektaklyje pagal S.Zweig novelę "Nepažįstamosios laiškas" (režisierė E.Tulevičiūtė).
     L.Petkutės kūrinius atliko žinomi Lietuvos muzikantai: „Vilniaus fagotynas“, „Šv. Kristupo kvintetas“, „Šv. Kristoforo kamerinis orkestras“, „Vilniaus klarnetai“, kanklininkė A.Bružaitė, M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurso laureatė K.Juodelytė ir kt. Lukrecija nuolat bendradarbiauja su Klaipėdos J.Karoso muzikos mokyklos jaunaisiais atlikėjais, kuria jiems kūrinius. Kartu su kompozitoriais T.Dailyda ir M.Natalevičiumi organizuoja elektroakustinį projektą „Ambientorg” (projektas sėkmingai įgyvendintas Lietuvoje, šiuo metu planuojami koncertai Lenkijoje ir Vokietijoje bei kompaktinės plokštelės leidyba).
     Nuo 2008m. Lukrecija yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Studentų atstovybės narė, taip pat tarptautinio šiuolaikinės muzikos festivalio „Druskomanija“ organizacinio komiteto narė. Nuo 2009m. ji yra viena iš edukacinio šiuolaikinės akademinės muzikos projekto "Dangus lubose" organizatorių, taip pat nevalstybinės organizacijos "Taika per Kultūrą" narė. 2011m. subūrė keturių pianisčių fortepijoninį ansamblį "4.3.2.1". 2012 m. kartu su kompozitoriumi V.Lakštučiu įkūrė Modernaus meno asociaciją „Gegutės lizdas“. Rašo straipsnius ir koncertų recenzijas žurnalui „Literatūra ir menas“ bei internetiniam portalui „Antena“.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę