Narystė


Klubo nariu tampama pakvietus vienam iš tikrųjų narių, neprieštaraujant kitiems klubo nariams bei sumokėjus stojamąjį ir kasmetinį narystės mokestį. Kiekvienai profesijai ir verslui klube gali atstovauti keletas asmenų. Klubo narys yra pasaulinės Rotary organizacijos – Tarptautinio Rotary (Rotary International) – narys.
 
Kiekvienas rotarietis nešioja ženklelį, kuriame pavaizduotas auksinis 24 dantų dantratis ir mėlyname fone žodžiai „Rotary International“. Klubo nariai į susirinkimus renkasi kiekvieną savaitę. Privaloma dalyvauti ne mažiau kaip 60% susirinkimų per metus.