ICC

Lietuvos Rotary International Apygarda yra įsteigusi bendradarbiavimo komitetus (Inter Country Committee - ICC) su Lenkijos, Danijos, Baltarusijos, Ukrainos, Norvegijos ir Vokietijos Apygardomis.
 
1930 metais Prancūzijos  ir Vokietijos Rotary suformavo petit comite, dabar Rotary visuomenėje žinomus kaip ICC (Inter Country Committee). Tuomet abiems šalims įtaką darė Pasaulinis karas, todėl reikėjo gerinti tarpusavio santykius. Rotariečiai tikėjo, kad tarptautinis tarpusavio supratimas geriausiai kuriamas per asmeninius ryšius.

Nuo to laiko pasaulyje jau turime 250 ICC komitetų, kurie skatina tarptautinį bendradarbiavimą ir draugystę. Tai nuostabi galimybė ir potencialas mūsų Apygardai plėsti ryšius, tuo pačiu turėti didesnes galimybes įvairiems bendriems projektams. Pagrindinis ICC privalumas, kad galime iš karto kontaktuoti su visomis šalies apygardomis per tos šalies ICC koordinatorių.
 
ICC Lietuvoje veiklos direktyvos šioje nuorodoje.
 
Inter-Country Committee su Danija pirmininkas
 
 
 
 
 
 
Virginijus Kontrimas
(Kauno RK)
Inter-Country Committee su Lenkija pirmininkas
 
 
 
 
 
 
Norimantas Stankevičius
(Marijampolės RK)
 
Inter-Country Committee su Baltarusija pirmininkas
 
 
 
 
 
 
Arvydas Šabrinskas
(Kauno RK)
 
Inter-Country Committee su Ukraina pirmininkas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rimantas Januševičius
(Šiaulių Vykinto RK)