Nacionaliniai Apygardos apdovanojimai

Rotary Apygardos 1462 apdovanojimas "Už tarnystę bendruomenei" skiriamas asmenims, kurių ypatingai aktyvi veikla bei tarnystė ženkliai prisidėjo prie bendruomenės gerovės didinimo, pilietiškumo ugdymo, socialinės atskirties mažinimo ar kitų Rotary organizacijai svarbių veiklos sričių.
 
Apdovanojimo nuostatai šioje nuorodoje.
 
 
Apdovanotieji 2019-20 Rotary metais:
 • Anette Løwert (Assens RK)  už asmeninį pavyzdį skatinant tarptautinį bendravimą ir Rotary tarnystę bei už Lietuvos rotariečių siekio tapti nepriklausoma apygarda įgyvendinimą
 • Kazimieras Mika (Palangos RK) už nuoširdžią tarnystę Rotary International Apygardai 1462, už asmeninį pavyzdį ir atsidavimą, organizuojant ir įgyvendinant Apygardai svarbias veiklas, kurios stiprina organizaciją bei suburia jos klubus rotarietiškai bendrystei ir bičiulystei
 • Kęstutis Linkus (Klaipėdos RK „Concordia 1826“)  už nuoširdžią tarnystę Rotary International Apygardai 1462, už asmeninį pavyzdį ir atsidavimą, organizuojant ir įgyvendinant Apygardai svarbias veiklas, kurios stiprina organizaciją bei suburia jos klubus rotarietiškai bendrystei ir bičiulystei
 • Andrejus Geraščenko (Klaipėdos Senamiesčio RK)  už nuoširdžią tarnystę Rotary International Apygardai 1462, už asmeninį pavyzdį ir atsidavimą, organizuojant ir įgyvendinant Apygardai svarbias veiklas, kurios stiprina organizaciją bei suburia jos klubus rotarietiškai bendrystei ir bičiulystei
 • Juozas Šarkus (Vilniaus RK) už nuoširdžią tarnystę Rotary International Apygardai 1462, už asmeninį pavyzdį ir atsidavimą, organizuojant ir įgyvendinant Apygardai svarbias veiklas, kurios stiprina organizaciją bei suburia jos klubus rotarietiškai bendrystei ir bičiulystei
 • Loreta Suodaitienė (Klaipėdos RK ,,Aditė‘‘) už nuoširdžią tarnystę Rotary International Apygardai 1462, už asmeninį pavyzdį ir atsidavimą, organizuojant ir įgyvendinant Apygardai svarbias veiklas, kurios stiprina organizaciją bei suburia jos klubus rotarietiškai bendrystei ir bičiulystei
 • Tadas Šatkauskas (Klaipėdos RK ,,Concordia 1826‘‘) už nuoširdžią tarnystę Rotary International Apygardai 1462, už asmeninį pavyzdį ir atsidavimą, organizuojant ir įgyvendinant Apygardai svarbias veiklas, kurios stiprina organizaciją bei suburia jos klubus rotarietiškai bendrystei ir bičiulystei
 • Edita Katinaitė-Kalčiūnienė (Vilniaus tarptautinis RK) už nuoširdžią tarnystę Rotary International Apygardai 1462, už asmeninį pavyzdį ir atsidavimą, organizuojant ir įgyvendinant Apygardai svarbias veiklas, kurios stiprina organizaciją bei suburia jos klubus rotarietiškai bendrystei ir bičiulystei
 • Virginijus Šniukas (Šiaulių RK ,,Saulė‘‘) už nuoširdžią tarnystę Rotary International Apygardai 1462, už asmeninį pavyzdį ir atsidavimą, organizuojant ir įgyvendinant Apygardai svarbias veiklas, kurios stiprina organizaciją bei suburia jos klubus rotarietiškai bendrystei ir bičiulystei
 • Algimantas Lukoševičius (Panevėžio RK) už nuoširdžią tarnystę Rotary International Apygardai 1462, už asmeninį pavyzdį ir atsidavimą, organizuojant ir įgyvendinant Apygardai svarbias veiklas, kurios stiprina organizaciją bei suburia jos klubus rotarietiškai bendrystei ir bičiulystei
 • Romualdas Paulauskas (Kauno RK) už nuoširdžią tarnystę Rotary International Apygardai 1462, už asmeninį pavyzdį ir atsidavimą, organizuojant ir įgyvendinant Apygardai svarbias veiklas, kurios stiprina organizaciją bei suburia jos klubus rotarietiškai bendrystei ir bičiulystei
 • Bernadeta Domeikaitė (Geležinio vilko Rotaract klubas) už nuoširdžią tarnystę Rotary International Apygardai 1462, už asmeninį pavyzdį ir atsidavimą, organizuojant ir įgyvendinant Apygardai svarbias veiklas, kurios stiprina organizaciją bei suburia jos klubus rotarietiškai bendrystei ir bičiulystei
 • Valentinas Vaškevičius (Marijampolės RK) už nuoširdžią tarnystę Rotary International Apygardai 1462, už asmeninį pavyzdį ir atsidavimą, organizuojant ir įgyvendinant Apygardai svarbias veiklas, kurios stiprina organizaciją bei suburia jos klubus rotarietiškai bendrystei ir bičiulystei
 • Marius Grigelionis (RK ,,Vytis‘‘) už nuoširdžią tarnystę Rotary International Apygardai 1462, už asmeninį pavyzdį ir atsidavimą, organizuojant ir įgyvendinant Apygardai svarbias veiklas, kurios stiprina organizaciją bei suburia jos klubus rotarietiškai bendrystei ir bičiulystei
 • Nijolė Požarskienė (Klaipėdos RK ,,Aditė‘‘) už nuoširdžią tarnystę Rotary International Apygardai 1462, už asmeninį pavyzdį ir atsidavimą, organizuojant ir įgyvendinant Apygardai svarbias veiklas, kurios stiprina organizaciją bei suburia jos klubus rotarietiškai bendrystei ir bičiulystei
 • Raimonda Čejauskienė (Klaipėdos Senamiesčio RK) už nuoširdžią tarnystę Rotary International Apygardai 1462, už asmeninį pavyzdį ir atsidavimą, organizuojant ir įgyvendinant Apygardai svarbias veiklas, kurios stiprina organizaciją bei suburia jos klubus rotarietiškai bendrystei ir bičiulystei
 • Vaida Aleknavičienė (Joniškio RK) už nuoširdžią tarnystę Rotary International Apygardai 1462, už asmeninį pavyzdį ir atsidavimą, organizuojant ir įgyvendinant Apygardai svarbias veiklas, kurios stiprina organizaciją bei suburia jos klubus rotarietiškai bendrystei ir bičiulystei
 • Raimondas Krištaponis (RK ,,Romuva‘‘) už nuoširdžią tarnystę Rotary International Apygardai 1462, už asmeninį pavyzdį ir atsidavimą, organizuojant ir įgyvendinant Apygardai svarbias veiklas, kurios stiprina organizaciją bei suburia jos klubus rotarietiškai bendrystei ir bičiulystei
 • Vykintas Zulonas (Klaipėdos Senamiesčio RK) už nuoširdžią tarnystę Rotary International Apygardai 1462, už asmeninį pavyzdį ir atsidavimą, organizuojant ir įgyvendinant Apygardai svarbias veiklas, kurios stiprina organizaciją bei suburia jos klubus rotarietiškai bendrystei ir bičiulystei
 • Per Hoyen (Aarup RK, Danija) už asmeninį pavyzdį skatinant tarptautinį bendravimą ir Rotary tarnystę bei už paramą plėtojant projektinę veiklą Apygardoje 1462
   
 
Apdovanotieji 2018-19 Rotary metais:
 • Valerijus Stonkus (Plungės RK) už esmingą Rotary veiklą, tarp klubinių ryšių plėtojimą įgyvendinant GG projektą „Judesio korekcijos svarba ikimokyklinio amžiaus vaikams“
 • Egidijus Buika (Vilniaus RK „Dipolis“) už ilgametę Rotary veiklą ir svarų indėlį į Interact judėjimą
 • Darius Cypas (Anykščių RK) už aktyvų bendravimą su užsienio klubais ir projekto „Vandenvala Jokūbavos šeimynai“ įgyvendinimą
 • Augimantas Čepelis (Panevėžio RK ,,Arta“) už nuolatinį klubo projektų rėmimą ir unikalaus edukacinio projekto „Stiklo mozaika“ įgyvendinimą
 • Antanas Čepys (Šilutės RK) 2015-2016 m. Apygardos Valdytojui, ilgamečiam apygardos lyderiui, reikšmingai prisidėjusiam įkuriant Rotary Apygardą 1462 , už aktyvo mokymų organizavimą ir sistemingą organizacijos stiprinimą
 • Raimondas Dambrauskas (Panevėžio RK ,,Arta“) už ilgametę aktyvią Rotary veiklą ir didelį indėlį įgyvendinant Panevėžio krašto socialinius projektus
 • Zigmantas Dokšas (Šilutės RK) už ilgametę aktyvią Rotary veiklą ir iniciatyvą pastatyti klubo simboliu tapusį paminklą Šilutės miesto mecenatui H. Šojui
 • Romualdas Dunauskas (Šiaulių RK „Saulė“) klubo įkūrimo iniciatoriui už ilgametę aktyvią Rotary veiklą ir paramos projektų įgyvendinimą
 • Arminas Elijošius (Raseinių RK) už aktyvią veiklą įgyvendinant paramos projektus
 • Asta Grambienė (Kupiškio RK) už ilgametę aktyvią veiklą Jaunimo mainų komiteto veikloje
 • Vygintas Grinis (Kauno RK) 2014-2015 m. Apygardos valdytojui, ilgamečiam organizacijos lyderiui, už inicijavimą ir įgyvendinimą GG projekto Nr. 1743565
 • Jolanta Juškevičienė (Klaipėdos RK „Karalienė Luizė“) už aktyvią Rotary veiklą bei projekto „Žadink širdį“ iniciavimą ir koordinavimą
 • Eglė Kesylienė (Vilniaus šv. Kristoforo RK) už klubo tarptautinių ryšių plėtojimą, aktyvią veiklą įgyvendinant projektą „Antazavės namai“, organizuojant tarptautines vaikų vasaros stovyklas
 • Virginijus Kontrimas (Kauno RK) ilgamečiam apygardos lyderiui, reikšmingai prisidėjusiam įkuriant Rotary Apygardą 1462, už ilgametį sėkmingą vadovavimą Apygardos Rotary Fondo komitetui
 • Vytautas Kuneika (Druskininkų RK) už aktyvią Rotary veiklą ir klubų tarptautinio bendravimo skatinimą
 • Saulius Margis (Pakruojo RK) už aktyvią Rotary veiklą bei klubo tarptautinių ryšių plėtojimą
 • Remigijus Mažeika (Šiaulių RK) už aktyvią Rotary veiklą, nepriekaištingą Apygardos Valdytojo asistento darbą 2018/19m. ir svarų indėlį organizuojant „Rotariadą 2018“
 • Dalia Poliakaitė (Mažeikių RK „Liberta“) už aktyvią veiklą inicijuojant ir įgyvendinant klubo paramos projektus
 • Vladas Stūrys (Klaipėdos RK) pirmajam Šilutės RK prezidentui, už indėlį skatinant Klaipėdos krašto Rotary, Rotaract ir Interact klubų bendradarbiavimą, bendrų iniciatyvų įgyvendinimą
 • Viktorija Trimbel (Vilnius Lituanica International RK) už aktyvią Rotary veiklą ir ilgametį vadovavimą Apygardos Jaunimo mainų komitetui bei Apygardos Mainų programų aukštą tarptautinį pripažinimą
 
Apdovanotieji 2017-18 Rotary metais:
 • Artūras Baublys (Vilniaus Perkūno RK) už nacionalinio apdovanojimo sukūrimą
 • Viktoras Čobotas (Vilniaus Senamiesčio RK) už nacionalinio apdovanojimo sukūrimą
 • Edrund Olaisen (NOR-LIT Komiteto Pirmininkė) už ilgametę pagalbą Panevėžio krašto žmonėms
 • Marius Plitninkas (Vilniaus RK „Dipolis“) už nepriekaištingą 2017-2018 m. Valdytojo asistento darbą
 • Daiva Greičiuvienė (Panevėžio RK „Arta“) už nepriekaištingą 2017-2018 m. Valdytojo asistentės darbą
 • Jolanta Kazakevičienė (Klaipėdos Aditės RK) už aktyvų ir sėkimingą darbą vykdant svarbius Rotary projektus Lietuvoje
 • Rimantas Mikalkėnas (Palangos RK) už ilgalaikį ir vaisingą darbą skleidžiant Rotary idėjas ir iniciatyvas
 • Stanislovas Masiokas (Kauno RK) už ilgametį ir vaisingą darbą Rotary organizacijoje Lietuvos bendruomenės labui
 • Linas Dubickas (Vilkaviškio RK) už aktyvų ir vaisingą darbą plečiant Rotary organizacijos veiklos sritis bei už iniciatyvas vystant bendradarbiavimą su Lenkijos Rotary organizacija
 • Vidmantas Andriuškevičius (Marijampolės RK) už svarų indėlį į labdaros projektus bei už aktyvų Rotary idėjų propagavimą
 • Raimundas Balza (Šiaulių RK) už kūrybišką veiklą esmingai viešinant Lietuvos Rotary siekius bei tikslus
 • Rimantas Januševičius (Šiaulių Vykinto RK) už esminį indėlį į draugystės tarp Lietuvos ir Ukrainos Rotary organizacijų plėtojimą
 • Asta Pabilionienė (Pakruojo RK) už ilgalaikį sėkmingą darbą su svarbiais Rotary projektais
 • Ignas Zavadskas (Zarasų RK) už nepailstamą darbą remiant daugiavaikes šeimas bei kultūros sklaidą Zarasų rajone
 • Kęstutis Algirdas Rimkus (Panevėžio RK) už aktyvią veiklą skatinant Lietuvos ir Norvegijos rotariečių bendradarbiavimą bei teikiant paramą Panevėžio krašto nepasiturinčioms šeimoms
 • Vilma Skibiniauskaitė (Panevėžio RK „Arta“) už aktyvią pasiaukojančią veiklą plečiant bei remiant Lietuvos skautų judėjimą
 • Romualdas Bartaška (Vilniaus RK) už aktyvų darbą įamžinant Lietuvos Rotary veiklą spaudos leidiniuose
 • Živilė Savickaitė (Vilniaus Vyčio RK) už vaisingą veiklą steigiant Rotary klubus bei aktyvų dalyvavimą GSE programoje
 • Simonas Petrulis (Vilniaus RK „Dipolis“) už ilgametę aktyvią tarnystę Rotary organizacijoje, už rotarietiškos „dvasios“ skleidimą bendruomenėje