Rotary International naujieno

 
RI Prezidento Barry Rassin liepos mėnesio mintys
 
 
Prieš metus, Rotary International Direktorių Taryba patvirtino naują organizacijos veiklos viziją. Viename paprastame sakinyje yra išgrynintai ir pasakyta tai, kas yra svarbiausia. ‘‘Kartu mes matome pasaulį, kuriame žmonės susivienija ir imasi veikti vardan ilgalaikių pokyčių – visame Žemės rutulyje, mūsų bendruomenėse, pačiuose mumyse.‘‘
Prancūzų rašytojas Antoine de Saint-Ezupéry yra pasakęs: ‘‘Jei norite pastatyti valtį, nepradėkite nuo medienos parinkimo, lentų pjovimo, užduočių paskirstymo. Pradėkite nuo įkvėpimo. Pažadinkite beribės jūros ilgesį darbininkų sielose.‘‘ Mes atėjome į Rotary, nes kiekvienas iš mūsų ilgėjomės prasmingos veiklos, kiekvienas troškome palikti pėdsaką, tapti kažkuo daugiau nei buvo iki tol. Šis troškimas, geresnio pasaulio vizija ir mūsų vaidmuo jį kuriant yra mūsų varomoji jėga Rotary organizacijoje. Tai mus paskatino tapti Rotary nariais, tai mus motyvuoja tarnauti kitiems ir tai paskatino mane šių Rotary metų tema pasirinkti šūkį: ‘‘Būk Įkvėpėju‘‘ (angl. Be the Inspiration).
Supaprastinkime formalių pakeitimų įgyvendinimą jau egzistuojančiuose klubuose bei supaprastinkime naujų klubų steigimąsi. Kartu padėkime Rotaract klubams sklandžiau ir paprasčiau tapti Rotary dalimi. Sudarykime sąlygas Rotary nariams tarnauti jiems patiems priimtiniausia forma. Tik tokiu būdu kiekvienas Rotarietis narystėje pajus ilgalaikę vertę.
Tik nuosekliai vykdoma tarnystė gali tapti globalesnės ekologijos dalimi. Aplinkosauga vaidina svarbų vaidmenį visose šešiose mūsų dėmesio srityse ir šis vaidmuo stiprės tik tuomet, kai išryškės klimato pokyčių įtaka. Švarūs oras, vanduo ir sausuma yra sveikos bendruomenės pagrindas. Tai taip pat yra pagrindas geresnei, sveikesnei ateičiai, kurios mes visi siekiame.
Būkite Įkvėpėjais – kartu mes neabejotinai galime įkvėpti pasaulį!
 
Rotary International naujienlaiškiai: